MENADŽERI IFAD FONDA U PETNJICI: ZA PROJEKTE 2,5 MILIONA EURA

Menadžeri IFAD fonda sa predstavnicima opštine Petnjica

Juče su Petnjicu posjetili prestavnici IFAD fonda, na čelu sa direktorom Igorom Jovanovićem. Petnjica je jedna od sedam opština i Crnoj Gori korisnica sredstava ovog fonda.

 

Sredstva u ovoj godini su nešto veća i isnose  2.450,000 eura. Od pomenutog iznosa 1.700 hiljada eura opredijeljeno je za putnu infastrukturu, dok je 750 hiljada eura izdvojeno za izgradnju vodovoda.


“Treba napomenuti, da od strane lokalne uprave aplikacije za putnu infrastrukturu ne mogu biti veće od 200 hiljada eura dok za vodovod izosi 100 000. U ovoj godini ima i novina koje su povoljnije za poljoprivredne proizvođače, tako da umjesto 1500 eura sa kojim su poljoprivrednici mogli konkurisati u prethodnoj godini, u ovoj godini sredstva su duplo veća i iznose 3000 eura. Učešće poljoprivrednog proizvodjača je 40 odsto. Za ovaj iznos se može izvšiti nabavka sitne mehanizacije, podizanje voćnih zasada i drugo”, izajvio je Adis Ličina rukovodilac odjeljenja za poljoprivredu u opštini Petnjica.

Javni poziv se očekuje oko 20. februara i trajaće 21 dan, dok će promocija u opštini Petnjica biti u drugoj nedelji februara.

U prošloj godini opština Petnjica aplicirala je sa četri projekta u vezi sa putnom ifrastrukturom, od kojih je jedna podržana sa 52.055,41 eura, a tiče se asfaltiranja  makadamskog puta u dužini od 1000 metara u MZ Trpezi.

 Od strane individualnih proizvođača u prošloj godini bilo je 11 aplikacija, od kojih je osam odobreno i ukupna vrijednost je iznosila 32.885,14 eura.

LIDIJA BORIČIĆ