PETNJICA: OPŠTINA ZAVRŠILA SVE OBAVEZE – U 2019. LAKŠE DO CILJEVA

Opština Petnjica

Lokalna uprava je sve obaveze koje su bile pred njom postavljene, a koje se tiču novog načina rada i organizacije, sprovela u zakonitom roku.

Naime, Ministarstvo javne uprave je naložilo svim jedinicama lokalne samouprave da usklade svoje propise i akte sa novim zakonskim rješenjima koje ministarstvo iniciralo i koji su usvojeni.

 

Samir Agović

„Mi smo usvojili statut, poslovnik i odluku o načinu organizacije rada lokalne urpave. Takođe želim da napomenem da je veoma važno što smo još jednu obavezu, koju smo imali, a koja se tiče prostorno-planske dokumentacije, takođe završili u predviđenom roku. Ovdje je riječ o usvajanju prostornog plana naše opštine. Naša obaveza je bila, na osnovu obaveze koje smo dobili od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, da usvojimo u lokalnom parlamentu do kraja 2018.godine. Ovo je važno istaći da, sada kada imamo sva ta usvojena akta i odluke, da možemo u 2019.godini raditi većom dinamikom i da je realno očekivati da budemo efikasniji prema obavezama i izazovima koje svakako imamo i koje će se nametati u budućem radu. Uz finasijsku diciplinu, koju već imamo u prvom mandatu, nastavićemo da se i dalje racionalno ponašamo uz konstante napore da jačamo naše finansijske kapacitete kroz ubiranje više lokalnih prihoda i jačanje administrativnog kapaciteta. Raduje me činjenice da je sve više građana koji uviđaju potrebu da redovno plaćaju porez jer je to svakako i zakonska obaveza ali ja to više doživljavam kao odgovoran odnos prema opštini Petnjica i kao svojevrsni lični doprinos za brži i dinamični razvoj naše sredine. Izuzeno je važno što je i novi Zakon o finansiranju lokalne samouprave dodatno osnažio naš finansijski potencijal, jer zahvaljujući tom zakonu, kako smo već ranije istakli, imaćemo 300 hiljda eura više u opštinskoj kasi što će itekako biti značajno za postizanje zacrtanih ciljeva i ostvarivanje naših politika u svim segmentima našeg rada”, istakao je predsjednik opštine Samir Agović za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ