AGOVIĆ: NIJESU PRVI LJUDI MINISTARSTAVA MINISTRI STRANAKA VEĆ VLADE CRNE GORE

Predsjednik opštine Samir Agović na sjednici lokalnog parlamenta

Juče su odbornici petjničkog parlamenta, većinom glasova i sa šest glasova protiv, usvojili budžet za 2019. Uvodno izlaganja o Predlogu budžeta iznio je sekretar Ziko Alilović, koji je iznio i pozitivno mišljenje Ministarstva finansija.

 

Erol Muratović, odbornik DPS je rekao da je budžet realnost i da je ovaj predlog značajno bolje projektovan nego prethodni.

“Transefi sa nivoa države su značajno veći od prethodnih godina, što je dokaz da naša vlada u kontinutitetu, pored infrastrukturne, daje i značajni finansijsku podršku našoj opštini”, istakao je dr Erol Muratović, podsjećajući odbornike o povećanju transfera prema opštini Petnjici.

“O ovom budžetu govorim kao realnom i objektivnom. Zasnovan je na realnim potrebama i realnim mogućnostima koje u ovom momentu naša opština može da obezbijedi da bi budžetski korisnici mogli funkcionisat”, istakao je Muratović pozivajući ostale odbornike da daju podršku predlogu budžeta.

Rifat Agović iz BS, ukazao je da se prvi put usvaja budžet za narednu godinu, a da se prethodno nije išlo sa odlukom o privremenom finansiranju, što je prema njegovom mišljenju, jedina pozitivna stvar budžeta.

“Naši prihodi su 376 hiljada u budžetu koji je milion i 797 hiljada. Administrativne takse i lokalne komunalne takse ukupno 8.500 eura. Vrlo malo. Kod opština koje su manje od nas, po broju stanovnika, ovaj iznos je drastično veći”, kazao je između ostalog Rifat Agović

“Što se tiče prihoda, treba da pokušamo da ih znatno povećamo kako bi imali više sredstava za trošenje”, istakao je Agović.

“Kada su rashodni u pitanju, tekući izdaci, koji su znatno viši od kapitalnog budžeta, 713 hiljada, a od toga bruto zarade i doprinosi 420 hiljada. Na ove zarade dolaze, zarade Komunalnog, Turističke i Centra za kulturu. Kada se sve sabere, ove tri ustanove blizu 600 hiljada izdvajaju za zarade i mislim da je to mnogo”, istakao je između ostalog Rifat Agović izražavajući sumnju da će se izdaci za službena putovanja uvećati, koji je na niz nedostataka u budžetu i o budićim projektima predložio da opština uzme kredit od dva miliona i tim novcem bi sve probleme, o kojima je pričao, riješila.

“Znajući i poštojući ovaj parlament, postaviću jedno pitanje a to je – kako? Sve što ste rekli, treba, poptuno sam saglasan, samo što vi nijeste realni u pogledu gledanja budžeta, nego ste više bazirani na želji. Da bi stvarali ono što možemo i ono što treba, treba da znamo sa čime raspolažemo. Najlakše kritikovat i prihvatam i otvoreno gledam u oči ko me kritikuje. Samo volim ljude koji imaju argumente. Ko će nama dati garanciju za kredit koji predlažete. Nemojmo da se bavimo romantizmom. Ovo je sada realizam, a u realizmu, moramo stvari da posmatramo sa nekoliko aspekata. Budžet je vrlo zahtjevan, treba da rasporedite sve, a raspoređujete ono što imate. Suština ovog budžeta jeste da je svima više nego prošle godine. Smatram da nije dobro kreditno se zaduživati. Lako se zadužiti, ali to treba neko da vrati. Podrške Vlade ne bi bilo, kako infrastrukturne tako i finansijske, da nijesmo odgovorni”, između ostalog je istakao predssjednik opštine Samir Agović.

Odbornik Demokrata, Albin Ćeman, je istakao da je očekivao da će budžet svake godine biti veći, a ne manji.

“Planirani izdaci za vodovod Murovsko vrelo su 100 hiljada eura i smatram da treba intezivirati radove na ovom vodovodu i najzad završiti investiciju koja traje duže od deset godina”, između ostalog je istakao Albin Ćeman.

Odbornik SPP Almir Muratović je istakao da je za pohvalu to što država izdvaja za opštinu, ali da lično on na to gleda kao obavezu, jer su u prethodnom periodu zaobilazili Bihor.

“Mislim da ste trebali da predvidite sredstva i da ih izdvojite za medije jer, koliko vidim, tu nijeste ništa predvidjeli kao i za saradnju sa dijasporom. Svi mi treba da damo svoj doprinos, ako ništa drugo da dovedemo po jednog investitora i da ga upoznamo sa potencijalima Bihora”, između ostalog je istakao Almir Muratović, naglašavajući da u raspodjeli sredstava treba povest računa o prioritetima.

Aldin Muratović iz BS, je istakao da su infrastrukturna ulaganja u opštini Petnjici zasluga Ministarstva rada i socijalnog staranja kao i Ministarstva saobraćaja na čijem čelu se nalaze ministri iz redova Bošnjačke stranke.

“Od kada su funkcioneri naše stranke na čelu tih ministarstava, vidno je promijenjena slika naše opštine”, naglasio je Aldin Muratović.

Replicirajući odborniku BS, predsjednik opštine Samir Agović je kazao da nikada nikom nije osporena zasluga i podrška koja se pružila Petnjici.

“Generalno, vi znate kako funkcioniše Vlada. Premijer je ta prva violina koja daje podršku, odrednice i daje snagu i bez njega ništa ne može. Ovaj vjetar koji duva, duva itekako ka sjeveru zahvaljujući Dušku Markoviću. Nemamo šta da krijemo i nemojmo da politiziramo, treba da svi znamo da nema snažnije podrške sjeveru niti je ikada bilo snažnije podrške u istoriji kada je u pitanju država Crna Gora, nego što sada čini Duško Marković i, naravno, članovi vlade. Volio bih da resorni ministar, uvaži jedan naš zahtjev, a to je da prekategoriše putni pravac Bioča – Petnjica i svi će to odbornici da prihvate.  To je konretan zahtjev bio upućen prema njemu i on je odbio taj zahtjev. Je li to podrška ili nije, neka ocijene parlament i građani, a ja mislim da nije. Nama je to potrebno. Kada može Vranjske njive – Spuž, a radi se o istom putu po svim parametrima, dobio kategorizaciju a ovaj naš nije. Ne sporimo podršku Kemala Purišića, ali, treba da znate da je on ministar Vlade Crne Gore, nije ministar Bošnjačke stranke i Bošnjačkog naroda. Cijena ministra ništa nije veća kod vas nego li kod nas. Mi ga poštujemo, uvažamo ali i svakog drugog ministra”, istakao je imzmeđu ostalog, Samir Agović, u replici Aldinu Muratoviću.

DENIS BOŽOVIĆ