ZA SLUŽBU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA PETNJICA 10 000 EURA

Služba zaštitie i spašavanja Petnjica

Juče je, u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Podgorici, predsjednik Opštine Samir Agović, potpisao ugovor o načinu isplate i korišćenju sredstava koja su opredijeljena za Službu zaštite i spašavanja.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova je raspisalo Javni poziv za raspodjelu sredstava, iz Fonda za zaštitu i spašavanje za 2018 godinu. Naša lokalna uprava aplicirala je na ovaj konkurs, a nadležna komisija je pozitivno ocijenila projekat i time stekla preduslov za korišćenje sredstava u iznosu od 10.000 eura. Navedena sredstva će biti namjenski iskorišćena za nabavku opreme za ličnu zaštitu pripradnika Službe zaštite u našoj opštini.

„Želim da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova i lično ministru gospodinu Mevludinu Nuhodžiću, direktoru Direktorata za vanredne situacije, gospodinu Mirsadu Muliću i naravno Komisiji koja je prepoznala kvalitet našeg projekta. Od izuzetne je važnosti odluka ovog Ministarstva da se formira ovakav fond jer to mnogo znači svima koji su zainteresovani da na ovaj način obezbijede itekako potrebna sredstva za funkcionisanje čitavog sektora zaštite i bezbijednosti kako u lokalnim upravama, tako i na nivou države.   Za našu opštinu, dobijena sredstva su jako značajna, jer smo, kao što je poznato, tek odnedavno bili u prilici da formiramo pomenutu službu. Pripadnici službe su do sada veoma predano obavljali svoj posao, iako nijesu imali adekvatnu opremu za ličnu zaštitu, pa je s toga sada naše zadovoljstvo još veće, jer se stvorila mogućnost, da u većoj mjeri budu zaštićeni u rizičnim situacijama, koje se mogu desiti u njihovom radu.  Svjesni smo da treba dodatno da snažimo kapacitete ove veoma važne službe i to ćemo činiti kroz iznalaženje novih mogućnosti za nabavku dodatne opreme za intervenciju, tokom mogućih hazarda za koje moramo biti spremni. Tokom prvih dana januara ćemo pristupiti pokretanju postupka za nabavku ove opreme, jer će sredstva biti dostupna do kraja ove godine“, istakao je predsjednik Samir Agović.