HITNA POMOĆ U PETNJICI ČEKA IZMJENU ZAKONA

Ambulanta u Petnjici

Poslanik DPS u Skupštini Crne Gore Suad Numanović, je na posljednjem premijerskom satu rekao da je pitanje hitne medicinske pomoći u Petnjici važno. On je apleovao da se pronađu zakonske mogućnosti da se to pitanje brzo riješi.

“Znamo da ta opština zavređuje pažnju, kako zbog građana, tako i zbog toga što je jedna od najmlađih, kako bi građani ostajali u njoj da žive”, rekao je Numanović.

 

Ministar zdravlja Kenan Hrapović je rekao da je nakon osamostaljenje Petnjice stvorena potreba da se izmijeni Zakon o hitnoj medicinskoj pomoći koji precizira koje opštine u svom djelokrugu rada mogu imati Zavod za hitnu medicinsku pomoć.

“Trenutno se radi na izmjeni Zakona, ali je takođe važno pomenuti da smo uporedo sa tim radili na rekonstrukciji prostora u zdravstvenoj stanici u Petnjici i taj prostor je u  potpunosti adekvatno rekonstruisan u skladu sa svim standardima koje zahtijeva ta oblast, a čim izvršimo izmjene Zakona steći će se uslovi i ono što je opravdano, jer građani Petnjice trebaju da imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu hitne medicinske pomoći”, rekao je Hrapović.