PETNJICI U 2019. VIŠE OD MILION EURA IZ EGALIZACIONOG FONDA, BUDŽET OPŠTINE 1 700 000 EURA

Ovih dana je u pripremi Budžet Opštine Petnjica za narednu godinu koji će biti u iznosu nešto iznad 1 700 000 eura. Usvajanjem novog zakona o finansiranju lokalne uprave, Opština Petnjica će imati 300 hiljada više direktnih sredstava iz državne kase, odnosno iz Egalizacionog fonda.

 

“Ovo zapravo znači da ćemo prema ovom zakonu i prema onom što je Budžet Crne Gore, imati 1 045 000 eura iz Egalizacionog fonda, a da ćemo na osnovu poreza na dohodak fizičkih lica imati blizu 50 000 eura. Ako se uzme podatak da smo prošle godine imali oko 755 000 eura iz ovog Fonda, a u ovoj godini 290 000 više, uz prethodno istaknuto koje se odnosi na prihode po osnovu dohotka na fizička lica, zuključićemo da ćemo imati povećanje više od 300 000 eura. Naravno da ćemo ova sredstava koristiti za nove razvojne projekte, prije svega u oblasti unapređenja infrastrutkure, opremanja komunalnog preduzeća, Službe zaštite i spašavanja. Planiramo da uvećamo  subvencije za poljoprivrednike, za podršku kulturnim, sportskim i turističkim manifestacijama kao i za podršku studentima, učenicima i socijalno ranjivim kategorijama i dobrim poslovnim inicijativama. Uporedo, činimo napore da osnažimo naš fiskalni kapacitet većom podrškom iz izvornih prihoda kroz bolju naplatu poreza, taksa koje nam kao lokalnoj upravi po zakonu pripadaju. Napomenuću ovom prilikom da iz godine u godinu, uvećavamo prihode po ovom osnovu. Uvećanje ovih sredstava doživaljamo kao konkretan vid podrške Vlade Crne Gore, prije svega opštinama na sjeveru i naravno da moramo biti zahvalni za ovakvu podršku uz napomenu da je naš odgovoran odnos prema javnim finansijama, doprinos tome i uliva povjerenje kako Vladi tako i građanima da se domaćinski odnosimo prema budžetskim sredstvima. I danas, pet godina nakon osnivanja opštine Petnjica relevantne institucije ali i javnost uvažava naš odgovoran odnos i namjeru da racionalno trošimo sredstva i da vodimo računa o razvojnim projektima, gdje nam je budžet iz godine u godinu, sve više okrenut ka projektima koji unapređuju infrastrukturu što dodatno uliva nadu da naš rad daje konkretne rezultate u poboljšanju kvaliteta života naše sredine”, istakao je Samir Agović, predsjednik opštine za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ