U RADMANCIMA ŽIVOT BOLJI NAKON ASFALTIRANJA I REKONSTRUKCIJE PUTEVA I MOSTOVA

Mehdija Meša Ličina
U Radmancima vlada pozitivna klima nakon nekih malih, ali bitnih promjena koje su se desile u posljednje vrijeme. Mehdija Meša Ličina kaže da je zahvaljujući opštinskim strukturama i radova na dva mosta na rijeci Radmančici, asfaltiranja puta prema Ponoru koji prolazi kroz Radmance i rekonstrukcije starog i puta uz Ličine, život u ovoj MZ postao bolji.
“Lokalna vlast je u nekoliko navrata očistila put u zimskom periodu od nameta i snijega prema zaseocima koji ih tada nisu politički podržavali i u nekoliko navrata je komunalno nasipalo put koji vodi prema najvećem zaseoku u Radmancima. Nadam se da opština Petnjica neće stati sa radovima u Radmancima i zaseoku Joše. Tražićemo od Opštine da odgovori pozitivno na naš zahtjev za asfaltiranje puta prema zaseoku Joše”, rekao je Mehdija Meša Ličina.
SEMIR LIČINA