ASFALTIRAN PUT U MZ TRPEZI: KILOMETAR KOJI ŽIVOT ZNAČI

Asfaltiranje u MZ Trpezi

Za mještane MZ Trpezi i Vrbica, zaseoka Cikotići, Skenderovići, Gornji Taraniši, Tiganji i Hodžić, kilometar asfalta je od životne važnosti. Ovaj putni pravac povezuje najveće mjesne zajednice.

 

Sinan Tiganj, stanovnik Vrbice je istakao da asfaltiranje ovog putnog pravca za mještane je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata.

“Asfaltiranjem ovog putnog pravca stvaraju se uslovi za povezivanjem kombi prevoza učenika i mještana kao kružni tok Petnjica – Vrbica – Trpezi – Petnjica. Pored zahvalnosti ministarstvu poljoprivrede, lokalnoj upravi, zahvalnost treba odati i Džeku Taranišu koji je kupovinom zemljišta Radiš Do, dao da se probije ovaj put i povežu dvije MZ”, kazao je Sinan Tiganj za portal radija.

Ahmet Skenderović iz Trpezi, zahvaljuje se petnjičkoj lokalnoj upravi na čelu sa predsjednikom opštine i predsjednikom SO, Samiru Agoviću i Mehmedu Meši Adroviću kao i državnim organima koji su dali doprinos da se ovaj putni pravac asfaltira.

“Moji paradjedovi i djedovi su koristili ovaj put. Konačno je došlo vrijeme da se ovaj put asfaltira i da se povežu pet sela. Zahvaljujući ovom asfaltu, sada nam može dolazit kombi za prevoz učenika, kombi za otkup mlijeka i tek smo danas osjetili da imamo budućnost. Ovo je važno da se zaustavi omladina da se ne iseljava. Zahvaljujem se svima koji su do ovog doveli ali, moramo i dalje da radimo uz podršku petnjičke opštine i države”, istakao je Ahmet Skenderović.

Hakija Taraniš iz Vrbice je kazao da se stvaraju uslovi za razvoj pojoprivrede a otkup mlijeka će biti znatno olakšan.

“Ogromnu zahvalnost dugujemo svi zajedno ministru Simoviću jer je iskazao spremnost i volju da pomogne individualne poljoprivredne proizvođače sa ovog područja. Zahvalnost rukovodstvu opštine na čelu sa predsjednikom Samirom Agovićem”, istakao je Hakija Cico Taraniš dodajući da je zadovoljan i sa izvođačima radova.

Za putni pravac Krlje – Radiš Do – Trpeško brdo u dužini od jednog kilometra, sredstvima su obezbijeđena od strane IFARD-a, Ministarstva poljoprivrde i lokalne uprave a radove je izvodio Crnagoraput.

Isad Ile Hodžić, koji živi u Gornjoj Vrbici, istakao je da i 13 domaćinstava očekuju da će se ubrzo završiti preostalih četri kilometra asfalta.

“Živim u podnožju planine Turjak, udaljen sam od asfalta još četri kilometra i vozim povremeno do škole ovim putem. Imao sam priliku da živim u Njemačkoj, tamo da radim, ali sam se vratio u svoj kraj. Nadam se da će se stvoriti uslovi za rad i život kod nas tako da mladi neće imat potrebu da spas traže u zemlje zapadne Evrope”, kaže Isad za portal Radija Petnjica.

DENIS BOŽOVIĆ