PETNJICA: PREDSTAVLJEN PROJEKAT “ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA JE MOJA ODLUKA”


Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore u saradnji sa lokalnim upravama predstavilo je danas u Petnjici projekat “Odvojeno sakupljanje otpada je moja odluka”. Predavanju su prisustvovale Branka Milošević, službenica Ministarstva održivog razvoja i turizma, Mirjana Vučilić profesorica biologije u Baru i Rita Barjaktarović, magistar bioloških nauka.

 

Cilj predavanja je da se građanima ukaže na način odlaganja otpada, značaju reciklranja kako bi se uticalo na životnu sredinu.

Na početku predavanja Branka Milošević je naglasila da je saradnja ovog sektora sa Opštinom Petnjica odlična, jer su već preko nekih projekata sarađivali.

“Sarađivali smo u planiranju projekata, a ono što sada slijedi je implementacija. Poznato je da je opština Petnjica imala oko 525 tona odloženog komunalnog otpada u opštini Rožaje, a sama činjenica da bi se bar samo trećina toga mogla reciklirati predstavlja puno za sredinu i za sve nas, jer ideja o odvajanju sakupljenog otpada i kompresiranje pokretač zaštite okoline. Opština Petnjica nema još usvojenu Odluku o sakupljanju otpada, a njom će se riješiti pitanje odvajanja suve i mokre frakcije otpada”, kazala je Miločević za portal Radija Petnjica.

Rita Barjatarović je kazala da je upravljanje otpadom važna tema, kako za sve opštine pojedinačno tako i za državu Crnu Goru.

“Gotovo sve opštine su izradile Nacrt o načinu odlaganja otpada, pa se očekuje da i opština Petnjica to uradi. A prilikom izrade akata i nacrta koji doprinose primjeni strategije o pravilnom odvajanju otpada potrebno je poštovati pet principa, počev od principa održivog razvoja, principa predostrožnosti, principa zagađivača plaća, princip blizine i hijerarhije upravljanja otpadom. EU teži da otpad reciklira, jer u tome leže pozitivne strane očuvanja sredine, stvaranje manje količine otpada”, kazala je Bajraktarović.

Na predavanju je naglašeno da je u Crnoj Gori planirano da se izgradi 14 reciklažnih dvorišta, od kojih će jedno biti pozicionirano u Petnjici.

Profesorica biologije, dobitnica “Oktoih” nahrade, govorila je o “Kompresiranju otpada” kao važnom poduhvatu za domaćinstva i sve institucije koje isti proizvode.

ALDIJANA NOVALIĆ