IPA PROGRAM: U PETNJICI SANITARNO DVORIŠTE SA PRESOM ZA OTPAD I SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

Protekle sedmice, 16. novembra u Prištini, svečano je obilježen početak sprovođenja šest projekata izabranih u okviru Prvog poziva IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020

Protekle sedmice, 16. novembra u Prištini, svečano je obilježen početak sprovođenja šest projekata izabranih u okviru Prvog poziva IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020. Na ovoj konferenciji u ime Opštine Petnjica, prisustvovao je predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović sa savjetnikom, Ismetom Latićem.

 

Opština Petnjica je u okviru ovog poziva dobila sredstva za implementaciju projekta “United Against Pollution -UAP”.  Agović je istakao da je ovo projekat iz oblasti zaštita životne sredine i kroz provođenje projektnih aktivnosti, unaprijediće se zaštita životne sredine na implementacionom području.

“Opština Petnjica, će izgraditi sanitarno dvorište sa presom za otpad, mapiraće se divlje deponije na terioriji opštine i izvršiće se sanacija dijela divljih deponija.  Komunalno preduzeće opštine Petnjica će dobiti opremu za zaposlene, a vršiće se i kampanja o adekvatnom odlaganju otpada. Uspostaviće se deset novih punktova za prikupljanje otpada u ruralnom području opštine. Realizacijom ovog projekta obezbijediće se uspostavljanje tehničkih preduslova za integrisano upravljanje čvrstim otpadom u Petnjici”, istakao je Samir Agović konkretno o benefitima građana opštine Petnjica nakon realizacije projekta.

“Ako uzmemo u obzir da smo u oblasti komunalne infrastrukture, kao mlada opština, manje postigli u odnosu na ostale opštine, smatrali smo da je ovakva vrsta projekta od izuzetne važnosti za našu opštinu. Kada se ovaj projekat realizuje, vjerujem da ćemo imati mnogo čistiju sredinu i vjerujem da će naši građani prihvatit ovaj projekat jer, bez učešća i participacije naših građana koja se odnose na pravila koja će da prihvate i poštuju, nema realizacije projekta. Nadam se da ćemo kroz samu implementaciju imati mogućnosti i edukacije građana i ono što ja lično očekujem to je da će i komunalno preduzeće biti na visini zadatka i da će sa svojim kapacitetima, koji jesu skromni i na kojima moramo raditi da se prošire, biti spremno da ovakvu vrstu projekta iznese. Vrlo je važno da smo, kao mlada opština, uspjeli da već u tri projekta učestvujemo. Sredstava u ovim fondovima ima na pretek samo treba imati ideju, treba imati spremne ljude koji su obučeni da ovakvu vrstu projekata mogu pisati i mogu zadovoljiti stroge kriterijume EU. Ono što je još važno u ovom to je da se već prvi projekat implementira i da će naši građani, početkom proleća, imati benefite. Vrlo važno je istaći da je lokalna uprava dužna da ove projekte vodi na pravi način jer svako odstupanje od projekta, može ugroziti buduće aplikacije. Mi do sada imamo pozitivno iskustvo i vjerujem da smo se kao opština nametnuli i da smo već ozbiljan partner kako drugima tako i EU komisiji jer je važno biti u ovim projektima odgovoran i znati da sama implementacija projekata zahtijeva ne samo odgovornost ne samo jedne strane već svih partnera. Tu i jeste najveći izazov jer nikada ne znate da li će neko ko je partner, prvi ili drugi, biti u onoj mjeri odgovoran koliko mi to zaista želimo. Sa ovim će sigurno naša sredina dobiti mnogo i ja lično očekujem da se i dalje ovakvi i slični projekti mogu osmišljavati i možemo povlačiti sredstva iz EU. Ono što je naša obaveza jeste da se kadroski osnažimo i već smo u prilici da razmišljamo da našoj opštini treba još jedan ili dva čovjeka koji su vični da pišu projekte i vjerujem da to nije nikakav trošak. Naprotiv, to je veliki dobitak kada imate ljude koji imaju ekspertsko znanje kada je u pitanju ova oblast”, zaključio je Samir Agović za portal Radija Petnjica.

“Ovo je treći EU projekat u čijoj pripremi sam učestvovao a u kojem opština Petnjica ima status partnera. U ovom projektu je vodeći aplikant opština Đakovica a naša opština je glavni partner u Crnoj Gori. Relizacija ovog projekta je izuzetno značajna za sveukupni razvoj opštine ali i za pozicioniranje opštine Petnjica kao institucije koja ima razvijene aplikativne i implementacione kapacitete kada su u pitanju EU projekti. Naš projekat je prošao veoma zahtjevnu fazu evaluacija i u konkurenciji od 75 projektnih prijedloga odabran je u šest onih koji će biti implementirani u okviru ovog poziva. Izuzetno mi je drago što sam učestvovao u pripremi i pisanju ovog projekta i što će naša opština kroz realizaciju projektnih aktivnosti, znatno unaprijediti uslove za tretman otpada. Projekat je usklađen sa strateškim politkama na nivou opštine Petnjica, i pripreman je na osnovu instrukcija predsjednika opštine, Samira Agovića, vodeći računa o potrebama i ciljevima razvoja opštine”, istakao je koautorprojekta, Ismet Latić za portal radija.

U pripremi i pisanju projekta u ime  opštine Petnjica učestvovao  je Ismet Latić a partneri su opština Đakovica i NGO “Letʼs Do It Peja” – sa kosovske strane i Centar za Reginalni Razvoj iz Rožaja – sa crnogorske strane. Projekta će se provoditi u periodu od 24. mjeseca. Implementiraće se na teritorijama opština Petnjica i Đakovica.

Ugovoreno je šest projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020.god. a za ovaj Poziv opredijeljeno je ukupno 2,04 miliona eura. Ukupni budžet projekta opštine Petnjica je 350 950,37 eura sa kontribucijom a grant sredstva su u iznosu od 298 307,81 eura.

DENIS BOŽOVIĆ