JAVNA RASPRAVA O FINANSIRANJU I SUFINASIRANJU SPORTA U OPŠTINI PETNJICA

Opština Petnjica organizuje Javnu raspravu na temu “Odluka o finansiranju i sufinansiranju sporta u Opštini Petnjica”.

Javna rasprava o Odluci o finansiranju i sufinansiranju sporta u Opštini Petnjica i trajaće u periodu od 02.11. do 16.11.2018. godine.

Odluci o finansiranju i sufinansiranju sporta u opštini Petnjica biće objavljena na internet portalu Opštine Petnjica, oglasnoj tabli opštine.

Za vrijeme trajanja Javne rasprave uvid u pomenuti program, nacrt Odluke, može se izvršiti svakog radnog dana od 8h do 11h u zgradi Opštine Petnjica u Kancelariji za mlade.

Javna rasprava se organizuje u sledećim terminima:

16.11.2018. za građane, privredne subjekte, predstavnike mjesnih zajednica  i NVO u 10h;


16.11.2018. za predstavnike političkih partija u 12h;

16.11.2018. za javne službe, organe lokalne uprave, preduzeća čiji je osnivač Opština u 13:30.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravni subjekti da uzmu učešće u Javnoj raspravi, izvrše uvid, daju primjedbe, sugestije i mišljenja:

–        u elektronskoj verziji na e-mail adresu [email protected] u toku cjelokupnog vremenskog perioda trajanja javne rasprave

–        u pisanoj formi neposredno na pisarnici Opštine Petnjica zaključno sa danom okončavanja javne rasprave.