BRAĆA MENSUR I SEMIR AGOVIĆ OBEZBIJEDILI DONACIJU ZA OŠ “25 MAJ” U VRBICI

Članovi i aktivisti Agović Fondacije, Mensur i Semir Agović, obezbijedili su veoma vrijednu donaciju za Osnovnu školu “25. maj” u Vrbici. Riječ je o donaciji stacionarnih kompjutera, laptopova i projektora koji su prije dva dana dopremljeni do ove škole.

 

Mensur i Semir Agović

Mensur i Semir žive i rade u Norveškoj, ali su veoma vezani za svoj zavičaj, čemu svjedoči činjenica da su prepoznali potrebu i pokazali spremnost da pomognu školi koju su i sami pohađali i da nastavnicima i učenicima omoguće dodatno osavremenjavanje nastave.

Jedan od braće, Mensur Agović, istakao je da je jedan broj računara obezbijedio preko firme u kojoj radi dok je ostatak donirala škola koju pohađa njegova ćerka.
“Četiri stacionarna kompjutera je donirala firma D. Nysted A.S. u kojoj radim, dok je ostale računare donirala škola “Porsholen skole” u kojoj ide moja ćerka Inaida. Moram istaći veoma značajnu pomoć od strane nastavnika Pedera Saerheima koji radi u ovoj školi a zahvaljujući kojem je donacija ostvarena”, rekao je Agović.

Troškove carine, koji su iznosili 318 eura, obezbijedila je Opština Petnjica.
Direktor Osnovne škole “25. Maj” Vrbica, Hazbo Ćeman, zahvalio se braći Mensuru i Semiru.

“Zahvalnost njima dugujemo, ne samo za iniciranje ove donacije već i sa cjelokupnu realizaciju pa čak i transport računara iz Norveške do naše škole (3800 km), i to u njihovom privatnom vozilu. Ova donacija je veoma značajna kako za učenike i nastavnike tako i za cjelokupan nastavni proces koji će sada, vjerujemo, biti pospješen i umnogome olakšan”, istakao je Ćeman.


S.A.