SPOMENIK PALIM BORCIMA KONAČNO DOBIO SVOJE STALNO MJESTO U DONJOJ VRBICI

Predsjednik  Saveza udruženja boraca i antifašista Petnjica, Faik Adrović je za Radio Petnjica govorio o premještanju spomenika palim borcima u Donjoj Vrbici.

“Od svih aktivnosti koje smo imali u prethodnoj godini posebno bih istakao premještanje spomenika palim borcima u Donjoj Vrbici. Riječ je o partizanima koji su stradali 1944. u Donjoj Vrbici i Tucanjama. Spomenik je podignut 13. jula 1962. godine u Donjoj Vrbici na privatnom imanju Ahma Heća. Spomenik je 2002. godine izmješten na lokaciji Jalah, a ove godine u junu smo uz pomoć Saveza udruženja boraca i nadležnog Ministarstva odredili konačnu lokaciju spomeniku, u mjestu Kraka u Donjoj Vrbici”, rekao je Adrović.
On je naveo da su predstavnici opštine na čelu sa predsjednikom Samirom Agovićem i članovima Saveza udruženja boraca Petnjice i Berana ispratili ovu kao i mnoge druge aktivnosti Saveza.

“Ovo je samo jedna od mnogobrojnih aktivnosti našeg Udruženja. U posljednjih nekoliko godina smo u cilju očuvanja i održavanja spomen obilježja uradili dosta. Moram pomenuti rekonstrukciju i postavljanje spomenika palim borcima NOR od 1941-1945 na Domu kulture u Petnjici 2002. godine, redovan obilazak i održavanje spomen obilježja…Takođe bih istakao i aktivnost koja se tiče spomenika na Gnilici koji je napravljen u čast ubijenih beranskih ilegalaca 15.02.1943: Milana Kuča, Vlada Martinović-Bajica, Vukadina Vukadinovića, Radovana Čubrovića, Stane-Crnge Kuč i Milutina-Taba Boričić. Ovaj spomenik je podignut 1977. godine, a 2005. godine smo došli na ideju da ovom spomeniku pridružimo i spomen obilježje za dva naša borca, Mahmuta i Sabita Adrovića, koji su stradali 16.09.1943. godine u Ljušnici”, zaključio je Adrović.

SELMA ADROVIĆ