POSJETA DIREKTORA PORESKE UPRAVE: OPŠTINA PETNJICA BEZ DUGOVANJA

Miomir M. Mugoša u posjeti Petnjici

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša sa saradnicima, boravio je juče u radnoj posjeti opštini Petnjica gdje se sastao sa predsjednikom Samirom Agovićem. Na radnom sastanku razgovarano je o značajnim aktivnostima u Opštini Petnjica koje se odnose na poboljšanje poslovanja i uzajamne saradnje.

 

Sastanak je bio posvećen prezentaciji tekućih aktivnosti u Poreskoj upravi i opštini Petnjica, te definisanju okvira saradnje u cilju građenja povoljnijeg poslovnog ambijenta i jačanja stepena dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa.


PORESKA UPRAVA U PETNJICI OD 1. NOVEMBRA

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša saopštio je da je ekspozitura u Petnjici formirana novim Aktom o sistematizaciji, u nastojanju da se građanima cijele države obezbijede uslovi za direktnu komunikaciju sa službama Poreske uprave, uključujući privrednike u novoformiranim jedinicama lokalne samouprave, te zahvalio rukovodstvu opštine za prostorije obezbijeđene za rad ove organizacione jedinice Poreske uprave, koja će početi sa radom od 1. novembra.

Naveo je da se nada da će se poreska baza na teritoriji Petnjice širiti, imajući u vidu privredni i turistički potencijal koji ima, te da će kroz blisku saradnju sa organima lokalne samouprave nastojati da Poreska uprava bude proaktivna, otvorena i transparentna u pristupu poreskim obveznicima, kako bi se izmirivanje obaveza učinilo što jednostavnijim.

OHRABRUJUĆA PORUKA DIREKTORA MIOMIRA M. MUGOŠE

Predsjednik opštine, Samir Agović saopštio je da lokalni privrednici imaju razvojni potencijal i upoznao prisutne sa naporima za snaženje privredne aktivnosti u Petnjici.

Miomir M.Mugoša u posjeti Petnjici

„Imali smo veoma konstruktivan razgovor. Direktor Poreske uprave je poslao ohrabrujuće poruke za sve poslovne subjekte na području naše opštine u smislu da ima puno razumijevanja za otežano poslovanje i da je spreman da organizuje radni sastanak sa svim poslovnim subjektima kako bi dogovorili dinamiku plaćanja, obaveza prema državi kod onih koji ne izmiruju redovno svoje obaveze. Takođe, jos jedna važna poruka za sve građane i poslovne ljude da će u Petnjici biti otvorena kancelarija Poreske uprave te da će svi oni imati mogućnost da sve svoje obaveze mogu završavati u budućoj kancelariji. Mi smo se obavezali da ćemo obezbijediti prostor za rad kancelarije, dok će Poreska uprava tehnički opremiti kancelariju.

Razgovarali smo takođe, i o mogućnosti snaženja finansijskog potencijala izvornih prihoda naše opštine. Ovo je bila prilika da upoznamo direktora sa našim aktivnostima koje radimo na povećanju naplativosti naših izvornih prihoda, naravno i sa problemima sa kojima se susrećemo u ovom poslu. Konstatovali smo da je opština Petnjica jedna od rijetkih opština na sjeveru Crne Gore koja nema dugova ni obaveza prema Poreskoj upravi, zaposlenim kao ni prema dobavljačima, te smo opredjeljenja da u budućem periodu budemo odgovorni prema obavezama koje imamo kao lokalna uprava.

Saopštili smo i to da smo imali korektnu saradnju sa poreskom jedinicom u Beranama, te da smo brojne probleme koje smo imali kao nova opština prevazilazili uz uzajamno razumijevanje i podršku za sve aktivnosti koje smo vodili u cilju prevazilaženja određenih problema.

Kako se očekuje da Poreska uprava već od naredne godine bude samostalan organ, realno je očekivati da će se saradnja sa direktorom Poreske uprave i njegovim saradnicima povećati na još veći nivo“, kazao je predsjednik opštine gospodin Samir Agović

DENIS BOŽOVIĆ