SJEDNICA SO PETNJICA U ČETVRTAK, DIREKTAN PRENOS NA RADIJU PETNJICA

Mehmed Meša Adrović

Predsjednik SO Petnjica Mehmed Adrović zakazao je sedmu redovnu sjednicu lokalnog parlamenta za četvrtak u 13 časova.

Predloženi dnevni red:

  1. Odbornička pitanja
  2. Predlog Odluke o o pokretanju postupka za donošenje Poslovnika o radu Skupštine opštine Petnjica
  3. Predlog Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca na teritoriji Opštine Petnjica
  4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor Glavnog administrator Opštine Petnjica

Sjednica će se održati u administrativnoj zgradi Opštine Petnjica sa početkom u 13 časova. Direktan prenos možete pratiti na talasima Radija Petnjica.