PETNJICA: ŠVEĐANI I SLOVENCI PREZENTOVALI PROIZVODE ZA RAD U ŠUMARSTVU

Prezentacija proizvoda za rad u šumarstvu

Juče je u Petnjici, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Uprave za šume, održana prezentacija dvije renomirane kompanije – švedske “Husqvarna” i slovenačke Tajfun, koje su predstavile svoje proizvode za rad u šumarstvu.

Šveđani su predstavili svoje najnovije modele motornih testera a kompanija “Tajfun” je predstavila najnovije modele mjerne tehnike u šumarstvu.

“Na prezentaciji smo okupili od najmlađih do najstarijih, sve one koji imaju veze sa šumarstvom, od đaka Srednjih stručnih škola do korisnika šuma sa jedne strane, a sa druge ljude iz Uprave za šume, iz državnog šumarstva.

Radionica je podijeljena u dva dijela. Jedan dio u skupštinskoj sali i na platou ispred zgrade Opštine gdje je prezentovana oprema kompanije “Husqvarna”, a u drugom dijelu, akteri prezentacije će izaći na teren Savinog Bora gdje je predviđelo da se izvrši pošumljavanje i testiranje mjerne opreme. Kada govorimo o opštini Petnjica sa aspekta šuma, možemo istaći da spada u red šumovitijih opština na teritoriji Crne . Imamo najmlađu šumsku upravu i to je razlog zašto smo ovu prezentaciju pokrenuli i ralizovali ovdje”, istakao je za portal radija, Milosav Anđelić, državni sekretar za šumarstvo, lov i drvnu industriju.

DENIS BOŽOVIĆ