PETNJICA: NASTAVLJENI RADOVI NA SANACIJI “KORAĆKOG POTOKA”

Natavak radova na sanaciji Koraćkog potoka

Radovi na drugom dijelu Koraćkog potoka nastavljeni su danas.

Radovi su se izvodili u prekidima zbog neusaglašenosti dva projekta “Rekonsktrukcija ulica u Petnjici” i “Koraćkog potoka” što je riješeno.

“Usaglašena su dva projekta, tako da smo opet počeli sa radovima i radićemo sve dok to vremenski uslovi dozvoljavaju”, kazao je jedan od radnika koji izvode radove.


ALDIJANA NOVALIĆ