SO PETNJICA POZVALA SVE ZAINTERESOVANE DA PREDLOŽE IMENA ULICA NA TERITORIJI OPŠTINE

Zgrada Opštine Petnjica

Programom rada Skupštine Opštine Petnjica za 2018 godinu predviđeno je usvajanje Odluke o davanju naziva ulica, trgova i mostova na teritoriji Opštine Petnjica.

Shodno predviđenoj zakonskoj proceduri iz SO Petnjica su obavijestili  sve političke partije, mjesne zajednice, NVO i građane sa područja Opštine Petnjica, da predloge sa obrazloženjem dostave službi Skupštine.

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova će kao nadležno tijelo Skupštine Opštine Petnjica razmatrati pristigle predloge.


Predloge i sugestije treba dostaviti od 06.09.2018. godine do 14 .09.2018. godine.