U 2018. GODINI U PETNJIČKOJ OPŠTINI SKLOPLJENA 44 BRAKA

Fehmija Agović, matičar

U petnjičkoj opštini je u 2018. godini sklopljeno 22 braka, a još toliko je sklopljeno van naše opštine, ali nakon izvršenog prepisa vode se u petnjičkoj knjizi vjenčanih.

Fehmija Agović, matičar koji se ovim poslom bavi od 1991. godine za portal Radija Petnjica je kazao da sa zadovoljstvom radi ovaj posao od trenutka kada je počeo jer mu je posebno drago da bude svjedok ljudima koji počinju zajednički život.

“Od dana kada sam počeo da se bavim ovim poslom i nema nekih odstupanja. Obično se svake godine isti broj brakova skolopi, ali najviše ih bude za vrijeme boravka dijasporaca u Petnjici”, kazao je Agović.

Razvodi su rijetki.

“Pa obično bude dva ili tri razvoda braka, nikada više”, dodao je Agović.

ALDIJANA NOVALIĆ