RADNICI “BEMAXA” SANIRAJU RUPE NA PUTU PODVADE-GUSARE

Danas su radnici firme “Bemax“ počeli sa saniranjem pukotine na putnom pravcu Podvade – Gusare.

Radi se na izgradnji propusta, drenaže i trapezastog kanala za odvod površinskih voda. Oštećenje na putu nastalo je usljed vremenskih nepogoda, pa je postavljanje kanala bilo optimalno rješenje kako bi se spriječile iste situacije u budućnosti.

Novi dio asfalta će se postaviti tek kada počne asfaltiranje puta Podvade – Berane.

ALDIJANA NOVALIĆ