JUČE ODRŽANA ŠESTA SJEDNICA SO PETNJICA

Sjednica SO Petnjica

Juče je u sali SO Petnjica održana šesta redovna sjednica na kojoj se raspravljalo o tri važne stavke za građane opštine. Na početku sjednice odbornik BS Rifat Agović je rekao da je zapisnik sa prošle sjednice “šturo odrađen” i da ga treba raditi “opširnije i kvalitetnije”, na šta je Sekretar SO Adis Duraković odgovorio da se o zapisniku ne bi trebalo ni raspravljati.

Poslije kratke rasprave zapisnik je usvojen.

U okviru odborničkih pitanja Aldin Muratović (BS) pitao je predsjednika Opštine Samira Agovića zašto kasne radovi na glavnoj saobraćajnici u centru Petnjice, s obzirom na to da na tabli piše da radovi treba da počnu u aprilu, a završe u julu, što je isti slučaj i sa Koraćkim potokom. Predsjednik Opštine Samir Agović je rekao da Opština nije krivac, jer je ugovor sa izvođačima potpisala Direkcija javnih radova.

“Nažalost radovi na saobraćajnici kasne, ali mi nijesmo u mogućnosti da bilo šta uradimo, ali smo uvjerenja da će Ministarstvo i Direkcija javnih radova riješiti problem”, odgovorio je Agović.

Odbornika Šaba Ćemana je intersovao problem prevoza đaka sa seoskih područja, s obzirom na to da su budžetom predviđena sredstva za tu namjenu. Agović je potvrdio da je budžetom predviđeno deset hiljada eura, te da će Ministarstvo prosvjete snositi troškove za zapošljavanje jednog radnika. On očekuje da će se problem riješiti početkom školske godine.

Odbornica Šejla Šabotić je pitala da li postoji odluka o uklanjanju nelegalnih objekata i ako postoji kad je donijeta. Samir Agović je rekao da je odluka donijeta odavno te da će opština raditi u skladu sa zakonom sa namjerom da se dovede red, a život učini ljepšim.

Odbornik Suad Agović postavio je pitanje u vezi sa nepogodama koje su zadesile Petnjicu i područje zaseoka Bare.

“Ovo je sigurno najteže pitanje, veliki napori su uloženi na sanciji. Komisija je bila na teren, štete su procijenjene, pa mislim da će i Vlada reagovati”, rekao je Agović.

Odbornika SPP Almir Murtović je interesovalo da li je opština definisala sistem kako da zaštiti puteve od koncesionara, odnosno koja služba je za to zadužena jer je, kako kaže “očigledno da nešto ne štima”. Predsjednik Agović je saopštio da su znakovi za osovinsko opterećenje postavljeni po studiji sudskog vještaka Čabarkape i da je spremna komunalna policija da nadgleda teren u dvije smjene.
Isljam Ćeman je pitao koje putne pravce opština planira da asfaltira ove godine i kako se  pomažu oni koji se samoorganizuju na popravljanju puteva.
“Ove godini ćemo asfaltirati tri putna pravca i to: Savin Bor – Dašča Rijeka -Kruščica u dužini od (hiljadu i 200metara) Orahovo – Bare 300m i u Radmancima 300m”, kazao je Agović.
Jedino pitanje koje nije bilo upućeno predsjedniku opštine već direktoru Centru za kulturu Sinanu Tiganju došlo je od odbornice Zumrete Skenderović. Ona je tražila ocjenu  “Bihorskog kulturnog ljeta”.
Tiganj je je rekao da se slabo ko od odbornika pojavljuje da pomogne u organizaciji. Izazvan riječima Tiganja, odbornik Aldin Muratović je rekao da je cjelokupna organizacija propala zahvljujući Tignju, jer ljudi više nemaju potrebu da slušaju šta se tamo priređuje i da je slaba posjećenost.
“Prozivate odbornike, a znate da vam se ni predsjednik Opštine ni predsjednik SO ne pojavljuju”, dodao je Muratović na šta je Tiganj odgovorio da “neće ljeto propasti sve dok se vi ne pojavite ovdje”.
Na kraju odborničkih pitanja, izglasana je odluka o donošenju statuta Opštine Petnjica za šta je izglasalo 22 odbornika za, jedan uzdržan dok protiv nije bilo.
Odbornici su, takođe, većinom glasova podržali odluku o bratimljenju sa makedonskom Opštinom Petrovec.

ALDIJANA NOVALIĆ