PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN PETNJICE NA JAVNOJ RASPRAVI OD 1. DO 16. AVGUSTA

Petnjica, centar

Sekretarijat za lokalnu upravu obavijestio je građane i svu zainteresovanu javnost da se Nacrt Prostorno urbanističkog plana Petnjica  stavlja  na javnu raspravu koja će trajati od 01.08.2018.godine do 16.08.2018.godine.

Poziv za učešće u javnoj raspravi svim zainteresovanim građanima i pravnim licima biće saopšten u informativnim emisijama– Radio Petnjica  i na sajtu Opštine Petnjica.

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u predmetnu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9.00 do 11.00 sati u zgradi Opštine Petnjica.

Takođe, Nacrt Prostorno urbanističkog plana Opštine Petnjica je okačen i na sajtu Opštine Petnjica http://www.petnjica.co.me

Tokom trajanja javnog uvida građani i pravna lica moći će dostavljati pismene primjedbe, sugestije i mišljenja na navedene dokumente, isključivo preko pisarnice u administrativnoj zgradi Opštine Petnjica  ili preko svojih Mjesnih zajednica na teritoriji Opštine Petnjica.

Sekretarijat za lokalnu upravu Opštine Petnjica zajedno sa Obrađivačem Plana  prezentovaće navedeni dokument  zainteresovanim  građanima  i javnosti dana:

01.08.2018.godine sa početkom u 12 h u administrativnoj zgradi Opštine Petnjica- skupštinska sala

S tim u vezi poziva se javnost da se aktivno uključi u postupak izrade i donošenja ovog plana, te da sve svoje predloge i sugestije na ovu temu dostave ovom Sekretarijatu zaključno sa 16.08.2018.godine , isključivo preko pisarnice u opštini Petnjica ili na e-mail adresu : [email protected]

 

 

Sekretarijat za lokalnu upravu