REFKO LATIĆ: PO KOJEM KRITERIJUMU SU BIRANI PREDSTAVNICI PETNJICE ZA MOSI U PRIBOJU

Refko Latić

Refko Latić, profesor pripravik u Srednjoj školi u Petnjici kritikovao je način odabira predstavnika opštine za MOSI koje se održavaju u Priboju. On je rekao da nije postojalo neko takmičenje prije toga na osnovu čega bi se izabrali predstavnici.

“Uporno zagovaramo ravnopravnost, a uvijek smo daleko od toga. To pokazuje i organizacija naših predstavnika i lokalne uprave u sportu povodom MOSI igara. Slušajući kako smo svi ukjlučeni, da sve trebamo i da svi  možemo da se bavimo sportom razočarah se ovim potezom naših ljudi i organizatora, a ne razočarah se samo ja, to primijetih i kod drugih ljudi u razovoru sa njima jer uopšte i ne znadosmo da se organizuju MOSI igre”, kaže Latić.

On je je uputio pitanje predstavnicima loklane uprave po kojem kriterijumu su birani sportisti koji nas predstavljaju u Priboju.

“U komunikaciji sa profesorima fizičkog vaspitanja koji žive i rade u Petnjici saznao sam da ni njih nijesu kontaktirali niti uključivali u organizaciji prilikom odabira, što znači da su o svemu odlučivali ljudi koji nijesu dovoljno kompetentni i ne bave se sportom profesionalno. Ostaje mi nejasno i neodgovoreno pitanje po kojem su to nahođenju odabrali baš te ljude da nas predstavljaju, a zapostaviše druge koji su takođe istaknuti u nekom segmentu”, kaže Latić. On je takođe dodao da u petnjičkoj delagaciji na MOSI nema nijedne žene.

“Nadam da će se sledeće godine to promijeniti, o čemu maštamo sve ove godine od povratka statusa Opštine”, zaključio je Latić.

ALDIJANA NOVALIĆ