HRONIKA PETNJICE: ISMET LATIĆ – SKINULI SMO PRAŠINU SA BIHORSKOG ĆILIMA

Ismet Iko Latić

Gost emisije „Hronika Petnjice“ bio je Ismet Latić, savjetnik predsjednika Opštine Petnjica, a tema je bila „Perpektiva razvoja Opštine Petnjica kroz valorizaciju kulturnog i prirodnog bogatstva i implementacija projekata“

Latić je jedan od rijetkih iz Petnjice koji se sa fakultetskom diplomom vratio u zavičaj i koji pokušava da da svoj doprinos razvoju opštine.

„Ako analiziramo urađeno u prethodnom periodu u Petnjici, osjećanja su podijeljenja. U periodu koji sam proveo van granica Crne Gore imao sam osjećaj ličnog duga da se vratim i pomognem da se ova sredina razvija. Na povratak je uticao i razgovor sa sadašnjim predsjednikom opštine i danas sam zadovoljan tom odlukom. Kao pojedincu, građaninu, zadovoljstvo mi je što sam uspio da implementiram znanje koje sam stekao van Crne Gore. Imao sam priliku da u dosadašnjem angažmanu učestvujem u projektima koji su veći po obimu i kapacetiteima od projekata koje realizujemo sa nivoa Opštine Petnjica, ali i veliko zadovoljstvo u postizanju rezultata koji utiču na razvoj Petnjice“, kazao je Latić.

Latić  je rekao da mu je projekat brendiranja „Bihorskog ćilima“, kao kulturnog dobra Crne Gore jedan od najdražih poslova na kojima je radio.

“Jako je bilo bitno osigurati opstanak “Bihorskog ćilima”. Zahvalan sam predsjedniku Opštine Petnjica Samiru Agoviću koji je vidio mogućnost valorizacije projekta pa je sve to podržao sa nivoa predsjednika opštine. Pored „Bihorskog ćilima“ projekti koji su od velikog značaja su valorizacija arheoloških lokaliteta Torine i Pećine grad kao i drugi projekti koji su u pripremi, a koji se mogu valorizovati kao turistički potencijali“, rekao je Latić.

On se osvrnuo na značaj “Bihorskog ćilima” kao kulturnog blaga Crne Gore za građane Petnjice.

„Bihorski ćilim je izuzetno kulturno blago, ne samo Petnjice i Crne Gore već i šire. Imamo sreću što se u kontinuitetu razvijalo ovo ljudsko neimarstvo, vještina, a proizvod vještine čiji su nosici naše žene, majke, bike koje su čuvale i sačuvale tu vještinu do današnjeg vremena. Ono što je važno je to da se ovaj projekat ne  implementira u jednoj ili dvije godine, već je projekat višegodišnjeg trajanja, pa se morao pripremiti i metodološki razraditi. Petnjicu treba brendirati kao kraj koji baštini ćilim kao kulturnu vrijednost.

U toku septembru 2016. godine imali prvu manifestaciju „Dani ćilima“, a nakon toga niz drugih izložbi. U saradnji sa ZK Bihor imali smo izložbu na manifestaciji multikulture gdje učestvuje 140 zemalja iz svijeta, a Bihorski ćilim je bio izuzetno zapažen. I 2018. godine  održana je izložba na Cetinju. Bitno je kod ovog projekta što se preduzimaju mjere konzervacije i očuvanja ćilima, jer se radi o nečemu što brzo propada. U narednom periodu nam slijedi međunarodno brendiranje, a od 250 nematerijalnih kulturnih dobara u Crnoj Gori naš ćilim je brendiran u 15.

Eksperti UNESCO su ocijenili da ovaj projekat ispunjava uslove za nominaciju na listu kulturne baštine, što bi uticalo i na međunarodno brendiranje. U saradnji sa turskom organizacijom TIKA 2017. godine dobili smo opremu za uspostavljanje inkubatora, radionice za oživljavanje vještine izrade Bihorskog ćilima za 10 žena, pa ćemo u saradnji sa ZZZCG osmisliti projekat kroz koji ćemo vršiti obuku žena, a svaka koja prođe obuku dobiće razboj na kojem će moći da radi. Podrška je obezbijeđena i od Nacioalne turističke organizacije, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva kulture i drugih organizacija koje se bave promocijom ženskog zapošljavanja. Značajan doprinos dali su pojedinci koji rade u institucijamam i međunarodnim organizacijama, pa se iz ličnog duga i obeveze prema projektu posebno zahvaljujem Anki Kujović, Dragani Kujović, Ivanu Masličiću, Tanji Vujović, Jeleni Vidović, Medžlisu Islamske zajednice Petnjica, Institucionalnom Ministarstvu kulture, Upravi zaštite kulturnih dobara, Televiziji Crne Gore, Radiju Petnjica, Turskoj ambasadi, Agenciji TIKA, Turskom kulturnom centru i gospođi Milici Martić. Valorizacijom projekta skinuli smo prašinu sa ćilima iz Bihora. Koristim priliku da kažem građanimam da ukoliko imaju ćilime neka ih čuvaju, jer će uskoro imati nešto što će biti dio svjetske baštine, pored materijalne vrijednosti imaćete nešto što ima mnogo veću vrijednost. Planiramo da osnujemo kuću Bihorskog ćilima i o o tome smo razgovarali sa turskom agencijom TIKA i to će biti prostor za čuvanje, za izložbu i prodaju ćilima“, kazao je Latić.

Opština Petnjica je 2015. godine dobila nagradu za najbolju praksu u radu lokalne uprave od strane OEBS-a i Zajednice Opštine Crne Gore.

„Sa nepune dvije godine postojanja Opština je bila u mogućnosti da pripremi projekat i aplicira na poziv i da učestvuje na najbitnijem konkursu na kojem se vrši evoulacija rada lokalne uprave. Ono što karakteriše Opštinu Petnjica je entuzijazam zaposlenih, kao i to da je menadžment Opštine tražio svaku priliku za dokazivanjem i pokazivanjem potencijala. Ideja za projekat se sama nametnula, a dobijena je za oblast promocije bolje informisanosti građana, odnosno institucionalna saradna Opštine Petnjica sa dijasporom. Dugo sam živio u dijaspori pa sam bio član Udruženja u BIH, a iskustvo me je naučilo da osmislimo institucionalni okvir saradnje, koji je uređen Odlukom o formiranju savjeta za saradnju sa iseljenicima. Donijeli smo prvi pravni akt kako bi uredili odnose sa iseljenicima, nakon čega je država Crna Gora donijela Zakon o saradnjiu sa dijasporom. Kroz projekat smo prezentovali primjere dobre saradnje, gdje smo imali donaciju od strane grada Berna, koju je koordinirala Vezira Korać. Ona je obezbijedila nabavku kancelarijske opreme za zaposlene u Opštini Petnjica, za javne institucije i službe koje rade sa građanima na teritoriji opštine. Projekat je jako dobro ocijenjen,  jer smo ponudili nešto novo, pa su i neke druge opštine slijedile naš primjer saradnje sa dijasporom“, kazao je Latić.

Lokalna uprava je u Upravnom odboru mreže opštinskih projekt menadžera Crne Gore što pruža prednost prilikom implementacije EU projekata.

„Taj program je EU osmislila da poveća i osnaži kapacitete zemalja budućih članica u izgradnji institucija i na državnom i na lokalnom nivou i osnaživanju zajednica koje će sjutra biti dio šire evropske zajednice. Pozicija u Upravnom odboru mreže opštinskih projekt menadžera pomaže manjim opštinama, kao što je Petnjica u smislu distribucije znanja i iskustava koje imaju veće Opštine. Zadovoljstvo mi je što sam od početka jedan od inicijatora osnivanja mreže, a posebno ističem zahvalnost menadžmentu, generalnom sekretaru i pomoćnici generalnog sekretara Vanji Starovlah koja koordinira ovom mrežom, predsjedniku mreže opštinskih prjekt menadžera Darku Mrvaljeviću iz Danilovgrada. Radili smo evaulaciju projekta prekogranične saradnje sa Albanijom gdje ćemo ostvariti pravo na zasad 20 posjeda malinjaka u Crnoj Gori i 20 malinjaka u Albaniji. Takođe, prekograničnom saradnjom radićemo na projektu zaštite životne sredine i podrške Komunalnom preduzeću za nabavku opreme“, kazao je Latić.

On je takođe rekao da je opština aplikacirala za projekat uređenje lokaliteta Pećina grad i Torine. Daljom valorizacijom treba voditi računa o izgradnji arheološko-avanturističkom parku, a projekat je implementiran preko lokalne Turističke organizacije Petnjica. To do sada nije bilo poznato u praksi, a predsjednik je uradio napor da zemljište koje se nalazi u blizini lokaliteta pripada Opštini Petnjica kako bi sve to uspjeli da organizujemo. Posebna zahvalnost Polimskom muzeju iz Berana i vrsnim pojedincima kao što su Peđa Lutovac i Slobo Obradović, a imali smo podršku Nacionalne turističke organizacije posebno od Svetlane Cece Tomković. Opština trenutno radi na uređenju prilazne staze Bratiminom viru. Uvijek težimo da uključimo više partnera, pa smo ovih dana imali posjetu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma za nrogram „Sva čuda Crne Gore“ gdje smo prijavili nekoliko lokacija počev od džamije, lokaliteta Torine i druge. Imali smo i učešće u razvoju klastera, jer na taj način ćemo uspjeti da animiramo građane da zajedničkim učešćem ostvare benefite“, kazao je Latić.

ALDIJANA NOVALIĆ