POLIMSKI MUZEJ IZ BERANA I OPŠTINA PETNJICA POTPISALI UGOVOR O SARADNJI

Potpisivanje ugovora između Polimskog muzeja iz Berana i Opštine Petnjica

Juče su u administrativnoj zgradi Opštine Petnjice potpisan Ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji  između Polimskog muzeja i Opštine Petnjica. Ugovor su potpisali direktorica Polimskog muzeja u Beranama Violeta Folić i predsjednik Samir Agović.

Cilj potpisivanja ugovora je valorizacija nalazišta Pećina grad.

“Polimski muzej vodi projekte kada su u pitanju arheološka istraživanja i konzervatorski projekti, a tu je i projekat Pećina grad, čiji je nosilac Opština Petnjica, a mi ćemo pružiti stručnu pomoć, a ovo su projekti koje finansira Minstrastvo kulture u cilju zaštite kulturnih dobara”, kazala je direktorica Polimskog muzeja Violeta Folić.

O značaju valorizavije projekta “Pećina grad” govorio je i arheolog Peđa Lutovac.

“Potpisivanje ugovora je nastavak saradnje imeđu Polimskog muzeja i Opštine Petnjica jer Polimski muzej radi na ovoj teritoriji u cilju u otkrivanju novih lokaliteta, istraživanja starih, registrovanja svih kulturnih dobara koja se nalaze na teritoriji Petnjice. Ovo je prvi korak prezentacije nečega što je atrakcija ne samo za Petnjicu već i za širi region. Završena su istraživanja na lokalitetu Torine koji je star oko 3 hiljade godina prije nove ere, gdje je uspješna istraživanja jer je pronađeno cijelo posuđe. Polimski muzej nastavlja sa dijelom arheoloških istraživanja oko zida koji se nalazi u Pećini grad i pristupamo sprovođenju konzervatorskih mjera. U zavisnosti od finansijskih sredstava planira se izgradnja dvorane za odvijanje svih klulturnih dešavanja koja se organizuju u petnjici”, kazao je za portal Radija Petnjica Peđa Lutovac.

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović zahvalio se direktorici muzeja iz Berana i cijeloj ekipi na čelu sa erheologom Peđom Lutovcem koji su prisutni na terenu petnjičke opštine u zadnjih 10 godina.

“Opredjeljenje naše Opštine je da sačuvamo i unaprijedimo kulturno nasleđe koje je očigledno bogato, a to pokazuje činjenica da je lokalitet Torine jako poznat stručnoj javnosti. Kroz ovaj projekat će se valorizovati naš “kulturni miraz”, a samim tim ćemo i afirmisati turistički potencijal opštine Petnjica. Nijesu ova dva lokalieta jedini zanimljivi jer imamo i u MZ Tucanje i u MZ Vrbica zanimljive lokalitete koji do sada nijesu istraženi, pa se nadamo da ćemo nastaviti saradnju sa Polimskim  muzejom. Saradnja sa muzejom iz Berana može biti primjer saradnje  ostalim opštinama gdje je jedna ustanova iz jedne opštine prisutna na teritoriji druge sa ovako vidljivim i vrijednim rezultatima rada. Nadam se da će naredna godina biti bolja u smislu investicija od strane Ministarstva kulture koje i sada pokazuje spremnost za podršku i pomoć, a takođe ćemo iskoristiti prekograničnu saradnju za valorizaciju projekata. Zajednički interes Ministarstva kulture, Polimskog muzeja i Opštine Petnjica je valorizacija i unapređenje kulturne baštine koja zaista jeste bogata i koja treba da pripada svima, bez obzira da li se nalazi u Beranama, Petnjici ili na Cetinju”, kazao je predsjednik Opštine Samir Agović.

ALDIJANA NOVALIĆ