UPOZORENJE KOMUNALNE POLICIJE: KAZNA ZA SVAKOG KO UNIŠTAVA SAOBRAĆAJNE ZNAKOVE

Saobraćajni znakovi u Petnjici

Petnjička lokalna uprava je nedavno postavila signalizaciju i putokaze, ali su ti putokazi vrlo brzo uništeni ili djelimično devastirani.

Nemarni građani preko znakova lijepe plakate raznog sadržaja tako da oni sada imaju drugu namjenu. Iz petnjičke komunalne policije su saopštili da će sankcionisati sve one koji devastiraju saobraćajne znake i komunalna objekte.

„Komunalna policija će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti da sankcioniše počinioce prekšaja. Ovom prilikom upozorovam građane da je u skladu sa Odlukom o komunalnom redu opštine Petnjica zabranjeno oštećenje ili prljanje komunlanih objekata ili uređaja a pod komunalnim objektima ili uređajima smatraju se, između ostalog i saobraćajni znaci, oglasni stubovi, panoi i reklamne oznake kao i objekti javne rasvjete. Zato apelujemo na građane da plakate i druga obavještenja postavljaju na mjestima koja su za to predviđena. U suprotnom, komunalna policija će najoštrije reagovati i sankcionisati sve počinioce koji se budu oglušili o ovo upozorenje“, istakao je načelnik petnjičke komunalne policije Denis Šabotić.   

DENIS BOŽOVIĆ