DO KATUNA BOLJOM DŽADOM

Komunalno preduzeće nastavlja radove na saniranju lokalnih putnih pravaca kao i puteva koji vode prema katunima. U proteklom periodu, premi rijačima Mithada Cikotića, saniran je put Lijepi Sinokos – Korijen do izletišta na Turjak gdje se nalazi najveći broj katuna iz dvije mjesne zajednice, Trpezi i Vrbice.

„Na ovom putnom pravcu, osim nasipanja puta, postavljeno je i više betonskih cjevovoda kao i  iskop kanala a sve u cilju boljeg i stabilnijeg očuvanja samog puta. Pored aktivnosti na nasipanju puteva, komunalno je bilo aktivno i na uklanjanju rastinja na više putnih pravaca. Ovom prilikom bih pomenuo putne pravce Petnjica – Miraj Brdo, Petnjica – Bioče kao i putni pravac koji vodi od regionalnog puta prema školi i ambulanti u MZ Trpezi. Dinamika na sanaciji puteva u našoj opštini se izvodi u skladu sa preporukom lokalne samouprave te ćemo nastaviti i dalje sa ovim aktivnostima“, istakao je direktor komunalnog preduzeća Mithad Cikotić.

DENIS BOŽOVIĆ