PORANILE BOROVNICE U BREZOVICAMA

Berba borovnica u selu Brezovice

Mještani sela Brezovice, na prelazu iz proleća u ljeto, već su u prilici da beru borovnice. I pored toga što se radi o nadmorskoj visini od oko 1200 metara, borovnice su već pristigle za berbu u šta se uvjerila i ekipa portala radija.

Porodica Kožar već bere ali ih ne prodaju. Uglavnom je to za svoje potrebe. Prema njihovim riječima, ovo nije prvi put da ovako rano sazri borovnica, već se to nekoliko puta ranijih godina desilo. Inače, za borovnicu je karakteristično da se bere u drugoj polovini  jula ili početkom avgusta.

DENIS BOŽOVIĆ