“BRATIMIN VIR” I “TORINE” KADIDATI ZA PROJEKAT “SVA ČUDA CRNE GORE”

Juče su predstavnici ministarstva turizma posjetili Bratimir vir i arheološko nalazište Torine. Oni su zajedno sa direktorom TO Petnjica, Rešadom Muratovićem, obišli ove dvije atraktivne lokacije kao i lokaciju pećina grad u Radmanskoj klisuri.

Posjeta je organizovana povodom projekat “Sva čuda Crne Gore”.

“Danas smo posjetili lokalitete Bratimin vir, Torine i pećina grad, koji su svojevrsna čuda prirode. Lokaliteti imaju nevjerovatan turistički potencijal, ali za valorizaciju istih potrebna je zajednička saradnja lokalne zajednice, lokalne uprave i turističkih organizacija uz pomoć ministarstva turizma kao krovne institucije”, kazao je za portal radija, Vasilije Prelević menadžer projekta.

“Projekat koji se odnosi na Sva čuda Crne Gore jeste od velikog značaja za turističku organizaciju i za opštinu Petnjica jer smatramo da imamo lokalitete koji treba da nađu svoje mjesto u crnogorskim prirodnim čudima. Njihovom valorizacijom, pored drugih aktovnosti koje sprovodimo, doprinijelo bi da naša opština postane atraktivna turistička destinacija”, istakao je Rešad Muratović, direktor TO Petnjica.

“Opština je kandidovala ove tri lokacije za projekat – Sva čuda Crne Gore. Prema našim saznanjima, nakon selekcije od strane ministarstva, naši predlozi su ušli u izbor. Ova posjeta je dobra za dalju valorizaciju naših predloga i očekujemo da će biti prepoznate ove lokacije kao turistički potencijali koji će obogatiti turističku ponudu ne samo opštine Petnjica, već cijele Crne Gore jer njihov potencijal koji posjeduju prevazilazi granice naše opštine”, istakao je Ismet Iko Latić u ime lokalne uprave.

Projekat “Sva čuda Crne Gore” ima za cilj da prikupi pisani materijal, priče, anegdote vezane za neke atraktivne turističke lokalitete koji će naći mjesto na web sajtu koji je u izradi. Namjena sajta je da promoviše turizam u Crnoj Gori, a takođe da upoznaje ljude sa

kulturno istorijskim dobrom, da unapređuje i motiviše na posjeti po manje poznatim

lokacijama koja su jednako bitna za kulturu, da uvede neke nove popularne digitalne

formate u turističku ponudu, da uvede novi vid marketinške prodaje i oglašavanja, da

animira turizam i populiše digitalnu kulturu Crne Gore.

DENIS BOŽOVIĆ