DELEGACIJA ANTIFAŠISTA I BORCA PETNJICE NA TJENTIŠTU

Tjentište

Delegacija boraca i antifašista opštine Petnjica je juče posjetila memorijalni centar na Tjentištu povodom 75 godina bitke na Sutjesci gdje je poginulo preko sedam hiljada partizana sa prostora jugoslovenskih republika.

Delegaciju je sačinjavalo 25 članova ovog udruženja sa područja opštine Petnjica i delegacija lokalne uprave na čelu sa predsjednikom opštine Samirom Agovićem.

„Ovaj skup je organizovao Savez boraca i antifašista Crne Gore i Savez boraca Bosne i Hercegovine. Skupu su prisustvovale brojne javne ličnosti sa političke scene iz Crne Gore, Slovenije, BiH, Makedonije i Hrvatske dok su Srbija i Republika Srpska ovaj jubilej proslavili 10.juna. Ove godine glavnu riječ na ovom jubileju kao i organizaciju, su vodili borci i antifašisti iz Crne Gore čiji se predsjednik, Zuvdija Hožić i obratio svim prisutnima. Poruka koja se poslala sa ovog skupa jeste da tekovine NOR-a žive i danas, u mlađim generacijama i da je antifašistička borba nešto što će uvijek ima ti svoje mjesto na ovim prostorima i to čini budućnost našim pokoljenjima. Broj mladih koji je bio prisutan na skupu jeste dokaz i pokazatelj da antifašistička borba živi u našoj mladosti a naša mladost jeste naša budućnost“, istakao je Bećo Šabotić, član upravnog odbora Boraca i antifašista opštine Petnjica.

DENIS BOŽOVIĆ