POČELO UREĐENJE PRILAZA TURISTIČKOM LOKALITETU “BRATIMIN VIR”

Bratimin vir

Turistička organizacija Petnjica je uz podršku Opštine Petnjica, danas otpopočela sa realizacijom projekta „Valorizacija, uređenje i prezentacija lokaliteta Bratimin vir“. Ovaj projekat je, osim opštine, podržan i od Nacionalne Turističke organizacije Crne Gore, a podrazumijeva više aktivnosti koje je potrebno sprovesti u nekoliko faza.

“Danas smo započeli sa uređenjem prilaznog dijela Bratiminom viru koji je oštećen usljed izvođenja radova za vodovod Murovsko vrelo, tako da će biti uklonjena oborena stabla i kamenje koje je onemogućilo bezbjedan prilaz ovom izuzetnom lokalitetu. Nakon sanacije postojećeg stanja, pristupićemo uređenju staze i platforme sa potrebnim sadržajima na samom lokalitetu, kao i uređenje pješačke staze od Murovskih luka do Bratiminog vira. Takođe je projektom predviđeno i saniranje prilaznog puta prema Murovskim lukama.

Turistička organizacija i opština Petnjica će nakon realizovanja navedenih aktivnosti postaviti turističku signalizaciju, a kroz promotivni materijal će široj javnosti predstaviti ovaj prirodni dragulj smješten u netaknutoj prirodi na rijeci Popči.

“Očekujemo da ćemo veći dio planiranih aktivnosti iz ovog projekta realizovati tokom ove godine, ali imajući u vidu posebnost i značaj lokaliteta Bratimin vir za turističku ponudu naše opštine, vjerujem da ćemo i naredne godine uz podršku NTO i svakako Opštine Petnjica učiniti sve, kako bi valorizovali i prezentovali ovaj izuzetan lokalitet”, kazao je za portal radija direktor TO Petnjica, Rešad Muratović.

DENIS BOŽOVIĆ