PRIJAVLJIVANJE ZA LJETOVANJE U DJEČIJEM ODMARALIŠTU U RAFAILOVIĆIMA

Opština Petnjica

Mnistarstvo rada i socijalnog staranja obavijestilo je korisnike materijalnog obezbjeđenja, porodičnog smještaja i hraniteljske porodice da mogu prijaviti djecu uzrasta od 7 – 14. godina za organizovano ljetovanje u dječjem odmaralištu “Lovćen” u Rafailovićima nadležnoj službi Centra za socijalni radu u Petnjici.

Prilikom podnošenja prijave obavezno je dostaviti izvještaj ljekara specijaliste o zdravstvenom stanju djeteta.

Ljetovanje je planirano u dvije smjene:

–          Prva smjena u periodu od 19.07.2018.god do 26.07.2018.godine,

–           Druga smjena u periodu od 26.07.2018.god. do 02.08.2018.godine.

Polazak za prvu smjenu je planiran dana 19.07.2018.godine sa platoa OŠ “Radomir Mitrović” u Beranama u 07.časova.

Polazak za drugu smjenu je planiran dana 26.07.2018.godine sa platoa OŠ “Radomir Mitrović” u Beranama u 07.časova.   Djeca su u obavezi da prilikom odlaska na ljetovanje, ponesu sa sobom ovjerenu zdravstvenu knjižicu. Troškove putovanja i boravka snosi Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Kako je saopštio rukovodilac područne jedinice u Petnjici, Rifat Skenderović, prijave se podnose Centru za socijalni rad u Petnijci, svakog radnog dana od 07.časova do 15.časova.

D.B.