POMOĆ ZK “BIHOR” ZA NVO “LICA SA INVALIDITETOM” IZ PETNJICE

Denis Ramdedović, NVO Lica sa invaliditetom u Luksemburgu

Denis Ramdedović, predsjednik NVO “Lice sa invaliditetom” iz Petnjice je nedavno bio gost ZK Bihor u Luksemburgu.

“Najiskrenije se zahvlajujem ZK Bihor na pozivu i što uvažavaju sve nas podjednako. Srećan sam što sam imao priliku da otpočnem saradnju sa njima i nadam se da će se ona održati u sledećem periodu. Prilikom posjete imao sam priliku da vidim razne znamenitosti, počev od kulture pa do zabavnih sadržaja. Pored toga što su obezbijedili da boravim tamo, ZK Bihor je izdvojio značajna sredstva za podršku nevladine organizacije u cilju stimulisanja našeg udruženja za realizaciuju aktivnosti, a podrška je bila u iznosu od 500 eura”, kazao je Denis Ramdedović.

ALDIJANA NOVALIĆ