PET GODINA OD VRAĆANJA STATUSA OPŠTINE: PETNJICA JE DANAS USPJEŠNA PRIČA

Samir Agović

Sinoć je u sali Centra za kulturu u Petnjici održana Svečana akademija povodom pet godina od osnivanja Opštine Petnjica. Svečanu akademiju je otvorio predsjednik SO Petnjica, Mehmed Meša Adrović koji je u uvodnom dijelu pozdravio prisutne predstavnike opština, bivše i sadašnje poslanike u Skupštini Crne Gore, predstavnike pobratimskih opština i državnih institucija.

„Danas proslavljamo veoma značajan datum koji je za nas, Bihorce, jedan od najvažnijih. Vraćanjem statusa opštine ovom području mnogo je značilo, pa smo zbog toga dužni da se uvijek sjećamo ovog datuma i ovo jeste prilika da uputimo zahvalnost svima koji su podržali zahtjev građana sa ovog područja da se formira opština. Danas, poslije pet godina, možemo sa sigurnošću ustvrditi da je ovaj kraj doživio procvat i uspjeh na svim poljima. Mi se danas ponosimo ostvarenim rezultatima koje smo postigli uz iskrenu podršku Vlade Crne Gore, naše dijaspore i stranih i domaćih razvojnih agencija. Iza nas su mnogi riješeni problemi u oblasti infrastrukture, počev od društvene preko saobraćajne sve do komunalne. Ovaj uspjeh je uspjeh svih nas i mi ga tako doživljavamo i želimo da svi zajedno doprinesemo i stvorimo da naša sredina bude razvijena i da se u njoj može pristojno živjeti. Vjerujući da nas ova svečanost dodatno učvršćuje u namjeri da budemo složni i odgovorni za dalji razvoj naše opštine, upućujem svim našim građanima, kako ovdje tako i u dijaspori, čestitku povodom pet godina od osnivanja opštine Petnjica“, istakao je u svom pozdravnom govoru predsjednik SO Petnjica, Mehmed Meša Adrović.

U ime odbora za vraćanje statusa opštine, obratio se predsjednik tog odbora, potpredsjednik opštine Muslija Kalić, koji je istakao da mu je izuzetna čast i zadovoljstvo što mu se pružila prilika da se obrati povodom pet godina od osnivanja opštine Petnjica i prenio najiskrenije pozdrave u ime Odbora kao i u svoje lično ime.

Svečana akademija povodom pet godina od vraćanja statusa Opštine

„Prije više od pola vijeka, tačnije 27. jula 1957. godine nepravednom odlukom tadašnjih republičkih organa ukinuta je Opština Petnjica. Od tada, u više navrata, predstavnici ovog kraja pokretali su inicijative da se Petnjici vrati status Opštine. Učinili su to (1991. godine, 1998., 2002. i 2005. godine). Svi ovi pokušaji bili su bezuspješni iako su akteri tih inicijativa činili sve što je bilo u njihovoj moći da njihova inicijativa bude realizovana. Ovdje želim da pomenem odbor na čijem je čelu bio gospodin Salija Adrović, koji je učinio sve što je bilo u njegovoj moći. Polovinom maja 2008. godine formiran je Odbor u čiji sastav su ušli: predsjednici MZ, direktori škola, odbornici SO Berane sa područja Petnjice, predstavnici političkih partija, predstavnici NVO, nezavisni intelektualci, kasnije predstavnici dijaspore. Na početku svog rada Odbor je odredio strategiju, utvrdio ciljeve i prioritete. Sve partijske razlike ostavljene su po strani, i svi do jednog, kao nikad do tad, krenuli putem koji nas je vodio do zajedničkog cilja, a taj cilj bio je vraćanje statusa opštini Petnjica“, kazao je Kalić i dodao da je za vrijeme mandata, Odbor pokazao je jedinstvo, slogu, mudrost, upornost i odlučnost i da je imao veliku podršku da istraje do kraja od svih građana Bihora, kao i od dijaspore.

On je između ostalog istakao i koje su sve instance posjetili počevši od predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine, kao i njihove potpredsjednike, premijera, Mila Đukanovića i Igora Lukšića, potpredsjednike Vlade, ministre unutrašnjih poslova, šefove poslaničkih klubova, rukovodioce Opštine Berane, kao i mnoge druge.

„Posjete, razgovori, argumenti, činjenice i naša upornost nailazi na razumijevanje kod zvaničnika koje smo posjetili uvjeravajući nas da su saglasni da se Petnjici vrati status opštine. Tokom petogodišnjeg rada nailazili smo na probleme koje smo uz konsultacije, pregovore i danonoćna razmatranja uspjeli prevazići nedozvolivši nikom da nađe alibi kako bi i ova inicijativa doživjela neuspjeh i kraj. Vodeći računa da ne povučemo ni jedan pogrešan potez, da ne požurimo, ali i da ne čekamo rezultat skrštenih ruku, odlučili smo se da u trenutku kada sve ne ide očekivano, da mudro, promišljeno i krajnje racionalno trasiramo pravi put koji je u tom trenutku bio jedino valjano rješenje. Na sjednici Odbora održanoj 13. 11. 2011. godine donijeli smo jednoglasnu Odluku kojom ovlašćujemo poslanike Rifata Rastodera, Draga Čantrića i Fahrudina Hadrovića da u ime građana područja Petnjice mogu pokrenuti inicijativu za vraćanje statusa Opštine Petnjica. Na osnovu pomenute Odluke Odbora, a i shodno višegodišnjoj inicijativi građana petnjičkog kraja, 28. decembra ovlašćeni poslanici su podnijeli Skupštini CG Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji CG, sa Studijom opravdanosti osnivanja Opštine Petnjica. Skupština Crne Gore je pomenuti predlog, shodno članu 135, stav 2, Poslovnika Skupštine, kao i člana 32, stav 2, Zakona o teritorijalnoj organizaciji CG, dostavila Vladi radi konstituisanja mišljenja. Vlada CG, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova dalo je pozitivno mišljenje i isto dostavilo Skupštini i predsjedniku Opštine Berane, uz obavezu da u roku od 90 dana donese Odluku o raspisivanju referenduma. U tom kontekstu, odbornici u SO Berane sa područja Petnjice (dr Erol Muratović, Hazbo Ćeman, Izet Škrijelj i Muslija Kalić), na osnovu člana 38. Statuta Skupštine uputili su 01.06.2012.g. presjedniku Skupštine Berane, gospodinu Samiru Agoviću Predlog odluke o raspisivanju opštinskog referenduma (konsultativnog) radi prethodnog izjašnjavanja građana o osnivanju Opštine Petnjica. SO Berane je na osnovu podnijetog Predloga, na zasijedanju 11.06.2012., donijela Odluku o raspisivanju opštinskog konsultativnog referenduma radi prethodnog izjašnjavanja građana o osnivanju opštine Petnjica, za 04.08.2012.g. Na referendumu, od ukupno izašlih 4.674 glasača, ZA vraćanje statusa opštine Petnjici je bilo 4.642, PROTIV 9 i 23 NEVAŽEĆA glasa. Dugotrajan i mukotrpan proces vraćanja statusa opštine Petnjici je konačno završen 28. maja 2013.g., kada je Skupština Crne Gore usvojila Izmjene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji po kojima Petnjica postaje Opština. Na samom kraju želim da se još jednom zahvalim članovima Odbora, svim intelektualcima, nevladinom sektoru, svim odbornicima područja Petnjice, kao i odbornicima i rukovodstvu SO Berane čije su odluke i glasovi odlučivali za dalji tok realizacije inicijative, da se zahvalim bivšem predsjedniku države Filipu Vujanoviću, bivšim premijerima Milu Đukanoviću i Igoru Lukšiću kao i potpredsjednicima i ministrima u Vladi Crne Gore, da se zahvalim bivšem predsjedniku Skupštine kao i njegovim potpredsjednicima, poslanicima Skupštine Crne Gore a posebno gospodi Rifatu Rastoderu, Dragu Čantriću i Fahrudinu Hadroviću, da se zahvalim predstavnicima i udruženjima dijaspore, svim našim građanima koji su bili uz nas, i na samom kraju da se zahvalim svima onima koji su na bilo koji način pomogli da Petnjica vrati status opštine“, kazao je u svom govoru, Muslija Kalić, potpredsjednik opštine Petnjica koji je obavljao funkciju predsjednika Odbora za vraćanje statusa opštini.

Predsjednik opštine, Samir Agović je u svom uvodnom slovu uputio srdačnu dobrodošlicu i uputio zahvalnost na brojnom prisustvu.

„Danas je veliki dan za Petnjicu i čini mi čast što mogu kao predsjednik opštine da se zahvalim svima koji su doprinijeli da danas imamo ovaj jubilej, a samim time i da imamo opštinu. Veliki je dan zato što Petnjica i Petnjičani treba, pored ostalog da znaju da čuvaju i da poštuju tradiciju i da uvijek uvažavaju zaslužne ljude, pojedince i institucije države Crne Gore koje su bile velikodušne prema zahtjevu kakav je bio naš, a to je da se ima samostalna opština. Jako sam sretan što danas među nama imamo veliki broj prijatelja, prije svega iz Vlade, iz Skupštine Crne Gore, iz susjednih opština koji su danas sa nama a bili su sa nama i kad je najteže bilo. Danas sa nama je i bivši predsjednik opštine Berane, Vuka Golubović, koji je dao nemjerljiv doprinos za vraćanje statusa Opštini Petnjica. Takođe mi je drago što je danas sa nama i predsjednik nacionalnog vijeća gospodin Džudžević kao i ef. Ramčilović. Jako sam sretan što su naši intelektualci, profesori takođe sa nama danas kao i onda kada je bilo najteže. Dakle, i akademska zajednica, nevladin sektor i dijaspora, svi su danas ovdje i svi smo ponovo zajedno, ali nijesmo na početku posla već smo u trenutku kada slavimo i kada želimo da damo doprinos afirmaciji zajedništva, sloge i dobročiniteljstva. Petnjica je danas uspješna priča. Koliko god da je to bilo teško na samom početku, danas ova priča ima uspjeh i danas ova priča ima poštovanja naših ljudi. Nimalo nije bilo lako na samom početku krenuti i stvoriti viziju, odnosno realizovati tu viziju kako dalje. Naše je obaveza bila da, pored toga što smo dužni bili da u proteklom periodu stvaramo dobra za građane, da se vraćamo i na one zaslužne pojedince i građane koji su dali nemjerljiv doprinos da danas imamo ovaj prvi mali jubilej. Činjenica je, dragi prijatelji, da je tog datuma, dakle 28.maja demokratska i evropska Crna Gora iskoračila i time pokazala da zaista želi da bude i demokratska i da poštuje standarde i da, prije svega, poštuje plebiscitno izjašnjavanja građana Petnjice za vraćanjem statusa opštine. Posebno mi je drago što danas sa ovog aspekta, dakle sa perioda od četri pune godine rada i pet godina od osnivanja, period koji ni mali ali ni velik, ali je dovoljan da se možemo odrediti prema tome koliko i kako smo radili. Ono što je najvažnije, kazaću da nijesmo dozvolili da svi oni koji su na početku ove dugotrajne procedure bili mišljenja da je ovo, prije svega nacionalno-romantičarski poduhvat, da su pogriješili. Ovo je poduhvat bio za ekonomski oporavak ovoga kraja, za prosperite i za sveukupni razvoj. Danas smo svjedoci, a i sve vas podsjećam da, prije pet godina ko je god bio u Petnjici, danas može i sam da svjedoči da to nije ona ista Petnjica. Mnogo je promijenjena i da smo postigli mnogo toga u svim oblastima života naših građana. Najvažnije od svega je što smo nastavili da njegujemo tradicionalne vrijednosti koje smo ovdje čuvali vjekovima a to je multietnički sklad, to je tolerancija i to je, prije svega, poštovanje i suživot. Petnjičani su znali da grade taj odnos i kada nijesu bili politička opština ali su to kroz vrijeme i tradiciju, najbolje čuvali i zadržali i za sebe i za svoje komšije i za svoje prijatelje. Danas, dragi prijatelji, pored te vrijednosti, mi se takođe možemo ponositi sa ostvarenim rezultatima na polju kulture, na polju sporta i na sveukupnom razvoju. Danas, Petnjica, može sa pravom da se kaže da je opština koja je inkluzivnija, naprednija i progresivnija. Danas Petnjica ima svoje razvojne planove, svoju viziju. Danas Petnjica teži modernom evropskom životu. Danas Petnjica želi da bude dio savremene Evrope i sva naša pregnuća i sva naša dostignuća bila su dovoljno velika da demokratsku Crnu Goru, rekao bih slobodno, guraju naprijed ka tim evropskim stremljenima jer smo narod i kraj opredijeljen za trajne evropske i evroatlanske vrijednosti. To smo dokazali svo ovo vrijeme. Želim da se podsjetim samo trenutaka kada se donosila odluka u opštini Berane i koristim priliku da se zahvalim svim ljudima koji su tada činili vlast, ali i ljudima koji su bili u opoziciji. Lokalni parlament je jednoglasno dao saglasnot za referendum za našu Petnjicu, što je i naša obaveza da se uvijek zahvalimo SO Berane i tadašnjem predsjedniku opštine Vuki Goluboviću koji je dao saglasnot na jedan takav čin. Sa današnjeg aspekta, to zaista izgleda veliko i zaista izgleda demokratsko i, prije svega, humano i ljudsko i komšijsko. To ne smijemo da zaboravimo i zato jeste ova akademija u službi toga, da se uvijek prisjetimo onih ljudi koji su nam davali podršku. Nimalo nije izostala naša dijaspora u pružanju podršku, ni tada ni sada. Ovo je prilika da se i njima zahvalimo. Nimalo nije izostala podrška susjednih opština. Najprije želim da se zahvalim ljudima iz Opštine Berane, skupštinskoj službi koja je prve korake činila u našoj administraciji i pomagala. Zato sam danas i ponosan što dio tih dobrih ljudi iz skupštinske službe sa nama i njima se lično zahvaljujem. Danas smo posebno zadovoljni što imamo prijatelje i u Bijelom Polju, što imamo prijatelje i u Mojkovcu, Nikšiću, Rožajama, Plavu, Andrijevici i svi su ti ljudi i te opštine pomogli na početku. Zaista je to veliko i divno kada osjetite da vam ljudi pomažu onda kada vam je najteže. Takođe želim da se zahvalim i zajednici opština i lično generalnom sekretaru Bojadžiću koji je itekako pomogao kod procedura i uspostavljanja sistema lokalne vlasti. Naravno, najveća zahvalnost ostaje prema Vladi Crne Gore i resornim ministarstvima. Činjenica je da smo imali snažnu podršku od strane Vlade Crne Gore bez obzira ko je bio na njenom čelu, od Igora Lukšića, zatim do Mila Đukanovića pa do aktuelnog Duška Markovića. Kazaću da smo u proteklom periodu preko osam miliona investicija imali. To je najbolji pokazatelj da Vlada Crne Gore snažno podržava ovu lokalnu samoupravu. Na tome zaista hvala, ali želimo da i dalje te odnose gajimo, da stvaramo dobra i da svako od nas osjeti napredak u svakom danu koji će doći i koji će biti pred nama. Nimalo nijesmo zaostali u pružanju servisa i usluga kako sa lokalnog tako i sa državnog nivoa pa je prilika da zahvalim državnim organima koji su ovdje ostvarili svoju funkciju i naši građani na lak i jednostavan način, svoje obaveze završe pod jednim krovom. To je najmoderniji i možda najbolji primjer jedne dobre usluge koju pružamo prema građanima jer je to naša intencija bila. Ono što želimo da unaprijedimo jesu naši razvojni planovi tako da ovih dana, intezivno radimo na usvajanju prostornog plana. Radimo na stvaranju novih vrijednsoti u oblasti infrastrukture, kako društvene tako i komunalne i saobraćajne i radimo, iznad svega što najviše želimo, da stvorimo nova radna mjesta. Ovaj problem, koji je svima znan u Crnoj Gori, jeste problem migracije. Naša je želja i namjera da kroz posticajne mjere Vlade Crne Gore i posebno ministarstvo poljoprivrede, činimo sve da mlade ljude zadržimo, da se bave poljoprivredom, da se bave preduzetništvom i da svako ko je sposoban za biznis dobije podršku i od lokalne uprave i od države. Nadam se, dragi prijatelji, da su sve ovo dobri pokazatelji da su svi građani svjesni napretka ali, takođe želim i da kažem da ima mnogo toga što želimo i dalje da unaprijedimo. Ostalo nam je još mnogo posla koje nijesmo završili i ostaje još mnogo toga što treba da radimo. Radićemo naporno, trudićemo se da budemo jedinstveni i da zajednički, slogom i odgovornošću i dalje vodimo ovu sredinu. Nije nimalo lako u ovim vremenima kada imate mnogo izazova, biti odgovoran, biti častan i biti dostojanstven. Ali, zbog rezultata koji su naši građani želeli, zbog obaveza prema njima, i zbog procesa koji je dugo trajao, niko iz sistema lokalne uprave pa ako hoćete ni državne uprave ovdje u Petnjici, ne smije da bude inferioran na ono što su zahtjevi građana i što su potrebe građana. Samo tako, zajedno, složno, uz dalju podršku Vlade i njenih ministarstava, razvojnih agencija koje su takođe prisutne i koje su dale pun doprinos razvoju Petnjici, možemo nastaviti dalje. Svima se zahvaljujem i koristim priliku da našim građanima čestitam jubilej i da poželim svaku sreću i napredak i da svaki naredni jubilej bude sa mnogo više prosperiteta, napretka, zadovoljstva i uspjeha svih nas. Ovo je veliki dan i moramo ga se uvijek sjećati a najbolje ćemo se sjećati dana ukoliko budemo radili i odgovorno mijenjali sredinu i pravili dobra djela za sve naše ljude“, kazao je u svom govoru, predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović.

DENIS BOŽOVIĆ