SANACIJA KORAĆKOG POTOKA ĆE RIJEŠITI PROBLEM POPLAVLJENIH ULICA

Lijepo vrijeme u Petnjici dozvolilo je nastavak radova na sanaciji korita Koraćkog potoka pa će scene mini bujica u užem centru Petnjice biti brzo zaboravljene.

Protekle nedjelje mještani užeg centra Petnjice su se otežano kretali zbog vode na ulicama, a ona se slijevala sa svih strana, najviše iz pravca toga Koraćkog potoka.

Mještani očekuju brzi završetak polaganja cijevi i sanaciji potoka, a trenutno se izvode radovi u donjoj zoni.

D.B.