KOMUNALNA POLICIJA PETNJICA UPOZORILA BESPRAVNE GRADITELJE

Petnjica

Komunalna policija Petnjica obavijestila je građane opštine Petnjica da je zabranjeno izvođenje radova na javnim površinama bez saglasnosti nadležnog organa, a na osnovu odluke o komunalnom redu SO Petnjica.

Pod javnim površinama se podrazumijevaju:

  • Putevi, ulice, trotoari, rječna korita, trgovi, površine javnog saobraćaja, travnjaci, zelenilo duž saobraćajnica, površine oko zgrada, sportsko zabavni tereni, neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, zajednička dvorišta zgrada.

Takođe je zabranjeno prljanje ili oštećenje javne površine , odlaganje čvrstog i tečnog otpada u rječna korita i vodotoke kao i odlaganje otpada pored kontejnera.

Za nepoštovanje odredbi ove odluke propisane su kazne, za pravna lica i preduzetnike novčana kazna od desetostrukog do stostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori, a za fizička lica od dvostrukog do desetorostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.