ZBOR GRAĐANA MZ CENTAR U ČETVRTAK

Petnjica

Sljedeće nedjelje, u četvrtak 31. maja,  u velikoj sali Centra za kulturu Petnjica sa početkom u 17:00h održaće se zbor građana MZ „Centar“.

Na zboru će se izabrati novo Predsjedništvo, donijeti odluka o broju članova Savjeta mjesne zajednice, izabrati članovi Savjeta mjesne zajednice i nadzornog odbora

Iz Skupštine Opštine Petnjica upućena je molba da sve građane sa područja ove mjesne zajednice prisustvuju zboru. Pravo prisustvovanja zboru imaju samo punoljetna lica  sa prebivalištem na  teritoriji MZ „CENTAR“.

ALDIJANA JAVOROVAC