ŠTAFETA MLADOSTI NIKADA NIJE ZAOBILAZILA PETNJICU


Povodom 25. maja, nekadašnjeg Dana mladosti i Titovog rođendana, penzioner i nosilac štafete Bećo Šabotić kaže da se rado sjeća tog vremena.

“Moja generacija i ja gajimo nostalgiju za starom Jugoslavijom. Ovaj 25. maj je bio dan koji smo jedva iščekivali. To je bio najaktivniji dan u godini i mi smo se za njega dobro pripremali. Osamedesetih godina bio sam izabran u ime MUP-a u Berane da primim i nosim Titovu štafetu i to mi je bila velika čast, jer se tada znalo ko može da ima takvu čast. Štafeta mladosti je označavala mladost cijele Jugoslavije“, priča Šabotić.

On se prisjeća da je šafeta obilazila cijelu Jugoslaviju i da nikada nije zaobilazila Petnjicu.

“Organizovao bi se sabor u Sipanjama i tu bi se okupljala omladina, momci i djevojke i tu bi se družili, upoznavali itd. Nažalost sada se taj dan obilježava na drugi način, ali ja i moja generacija to nikada nećemo zaboraviti. Mogu slobodno reći da se trudimo da i dalje zadržimo tradiciju i obilježimo ovaj dan, pa želim napomenuti, pošto sam i jedan od članova Udruženja boraca i antifašista Crne Gore, da ćemo već sada 14. juna ići na Sutjesku i tamo se okupiti, družiti se i prisjetiti se nekih lijepih uspomena“, kaže Šabotić.

On dalje dodaje da se u mladosti aktivno bavio sportom, te da je tu tradiciju nastavio. Šabotić posebno ističe važnost fizičke aktivnosti svakog pojedinca, jer kako on tvrdi zbog svoje izuzetne fizičke spremnosti koju se trudi da održi i dan danas “nije primio nijednu injekciju za života”.
ALDIJANA JAVOROVAC