ODRON KOD MOTELA I DALJE UGORŽAVA BEZBIJEDNOST VOZAČA

Odron kod motela u Petnjici još nije saniran. U iščekivanju izvođača radova saobraćaj se odvija jednom trakom. Najavljeno je da će Bemax, s početkom građevinske sezone napraviti potporni zid na ovom kritičnom mjestu, ali i na još nekoliko lokacija na putnom pravcu Petnjica – Podvade.

Na samom ulazu u bihorski centar, na tabli piše “OPŠTINA PETNJICA DOBRO DOŠLI”. Za puno dobrodošlicu potrebno je da prilaz centru bude siguran za sve učesnike u saobraćaju. Osim te sigurnosti, odron kod motela i zemlja na putu, kvari sliku Petnjice, pa je interes svih da se što hitnije riješi nastali problem.

ALDIJANA NOVALIĆ