SAMIR AGOVIĆ: SANIRAMO POSLJEDICE NEVREMENA NA PUTEVIMA U CIJELOJ OPŠTINI

Poslije nevremena i neočekivanog grada, koji je u prethodna dva dana pogodio područje Bihora , nastale su štete na putnoj infrastrukturi, dok na voćne zasade i povrtarstvo nije značajno uticao.

„Intezivne padavine u prethodna dva dana doprinijele su izlivanju Vrbičke rijeke, koja je nanijela ogromnu štetu na imanjima Adrovića u Donjoj Vrbici. Pored štete na imanjima uzrokovane su i štete na lokalnim nekategorisanim putnim pravcima na čitavoj teritoriji opštine. Na kolegijumu Opštine koji je održan u jutros, dogovorili smo dinamiku sanacije  oštećenih putnih pravaca. U ovom trenutku nemamo tačnu informaciju koliko će ove štete procijeniti i koliko su uticale na infrastrukturu, ali pretpostavljamo da je velika, ali se nadamo da ćemo naporima Komunalnog preduzeća i uz napore privatne mehanizacije ovaj problem uspjeti da riješimo do kraja sedmice. Važno je istaći da smo već počeli sanaciju putnih pravaca jer je juče mehanizacija angažovana u Vrbici, ali i na drugim putnim pravcima su bili angažovani putari Komunalnog preduzeća, tako da je danas bolje stanje u odnosu na jučerašnji dan. Aktivno ćemo na ovakve i slične situacije preventivno djelovati, a već smo dogovorili da nakon tenderske procedure uradimo kanale i propuste na putnim pravcima koji su najviše oštećeni, a i zbog same konfiguracije terena forsiraćemo one putne pravce koji su podložni oštećenju prilikom ovakvih vremenskih nepogoda“, kazao je za portal Radija Petnjica predsjednik opštine Samir Agović.

„Grad koji je padao nije mogao značajnije uticati na povrtarstvo i voćarstvo zbog samog intenziteta padavina jer nije trajalo vremenski dugo. Štete bi moglo biti samo na njivama na kojima je zasađen rani kupus, dok na plastenicima i drugim kulturama nije bilo opasnosti“ kazao je za portal Radija Petnjica Irfan Agović, savjetnik u odjeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Međutim, u nekim predjelima grad je uticao na povrtarstvo. Proizvođač Ermin Muratović je kazao da je bilo manje štete na zasadima luka i krompira.

ALDIJANA JAVOROVAC