USKORO I MUZEJ U PETNJICI

Muzej u pripremi

Ovih dana JU Centar za kulturu u Petnjici, biće bogatiji za još jednu jedinicu. Naime, vrše se poslednje pripreme za otvaranje muzejske jedinice. Ministarstvo kulture je kroz projekat pružilo podršku za adaptaciju i opremanje petnjičkog muzeja.

U toku je realizacija druge faze, gdje će se raditi na nabavci antikviteta koji pripadaju kulturnoj baštini bihorskog kraja. Kako su saopštili za portal radija iz ove javne ustanove, peto “Bihorsko kulturno ljeto” ‘e ovom jedinicom biti bogatije.

Takođe su mišljenja da treba poraditi na izgradnji nove zgrade muzeja gdje bi bili smješteni muzej i biblioteka.


„Razmišljanja smo da sa vlasnicima “Kršića kule” treba obaviti razgovor i, ukoliko bi se postigao dogovor, pokušati taj objekat adaptirati i privesti namjeni za muzej“, kazao je Sinan Tiganj, direktor Centra za kulutru.

Trenutno u muzejskoj jedinici svoje mjesto imaju bošnjačka i crnogorska narodna nošnja, ćilimi, a izloženi su djelovi razboja koji se nekada koristio za tkanje. Izloženi su i ekspononati koji su pronađeni na arheološkom nalazištu Torine koji pripadaju bakarnom i ranom bronzanom dobu. Ti eksponati su u vlasništvu Polimskog muzeja iz Berana, ali su na revers uzeti i izloženi u petnjičkom muzeju. Svoju muzejsku vrijednost i svoje mjesto ima i slika Narodnog odbora opštine Petnjica iz godine kada je Petnjica izgubila status opštine.

DENIS BOŽOVIĆ