PLJAKIĆ: POMAŽEMO LOKALNIM UPRAVAMA DA RJEŠAVAJU PROBLEME

Almir Pljakić

Predstavnik NVO „SANDŽAK EU REGIJA“ Almir Pljakić je gostujući u emisiji „Aldijana2“ na Radiju Petnjica govorio je o aktivnostima i planovima ove NVO.

„Naša nevladina organizacija osnovana je u avgustu 2013. godine. Ciljevi njenog postojanja su da utičemo da podignemo kvalitet  života u saradnji sa ostalim nevladinim organizacijama kako bi mladi ljudi ostali na sjevernom dijelu države. Jedan od ciljeva je da pomognemo lokalnim upravama sa kojima smo u komunikaciji gdje zajednički težimo da nađemo polaznu tačku, da vidimo šta su to pririteti i šta je to urgentno i uvijek se rado odazivamo svakoj akciji, ne samo u Petnjici već i svim na sjeveru Crne Gore“, kazao je Pljakić.

NVO broji 15 stalnih članova i orgnizatore, a u svim opštinama na sjeveru imaju volontere koji ih zastupaju i sprovode akcije. Najviše sarađuju i teže uspostavljanju kontakta sa drugim nevladinim organizacijama od kojih je pomenuo „Bošnjačku kulturnu zajednicu“ kao i sa drugim registrovanim u Petnjici i na nivou države, kao i saradnje sa zdravstvom i prosvjetom.

Iniciralu su mnoge akcije, a prvi su pokrenuli performans „Pet do dvanaest“ na granivi Srbije i Crne Gore u mjestu Haništa. 

„U početku svi su bili skeptici povodom ovog performansa, ali ispostavilo se da je to najbolje moguće rješenje i pokazatelj kako mlad čovjek može preko nevladinih organizacija može da utiče u kreiranju dobrih stvari“, kazao Pljakić je o performansu prepoznatljivom kao „pet do dvanaest“.

On je najavio uključivanje u program „Bihorsko kulturno ljeto“ kroz  učešće u okruglim stolovima o podizanju svijesti zaštite životne sredine, zaustavljanja migracionih kretanja, kreiranje ambijenta za prodobijanje stranih investitora.

ALDIJANA NOVALIĆ