RASPISAN JAVNI POZIV ZA NABAVKU CIJEVI ZA VODOVOD MUROVSKO VRELO

Vodovod Murovsko vrelo - Bare

Lokalna uprava opštine Petnjica, raspisala je Javni poziv za odabir najbolje ponude za nabavku cijevi za vodovod Murovsko vrelo. Procijenjena vrijednost za ovu javnu nabavku je 100 hiljada eura.

 

Ministarstvo poljoprivrede je opredijelo 80 hiljada a lokalna uprava je obezbijedila 20 hiljada eura.

“Očekujem da će režijski odbor za izgradnju ovog najvećeg vodovoda u Crnoj Gori shodno našem protokolu o saradnji, obezbijediti novčana sredstva za iskop kanala za predmetni vodovod. Prema procijenjenoj vrijednosti, očekujemo da ćemo uspjeti sa ovim izvdvojenim sredsvima obezbijediti oko 4 400 metara cijevi za ovaj projekat. Zbog građana ću kazati da ćemo doći do Koraćkog krša i time ćemo sasvim sigurno završiti skoro dvije trećine primarnog voda. Moram istaći odličnu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede kada je u pitanju izradnja sistema vodosnabdijevanja za građane naše opštine. Kada već govorimo o vodosnabdijevanju, moram istaći da pored ovog vodovoda radimo na rješavanju akutnog pitanja iz ove oblasti za MZ Savin Bor. Lokalnim budžetom smo planirali da u ovoj godini utrošimo 20 hiljada eura ovoj MZ za izgradnju bazena i nadam se da ćemo samim tim obezbijediti kvalitetno vodosnabdijevanje za 50 kuća ove MZ”, kazao je za portal radija, predjsjednik opštine Samir Agović.

DENIS BOŽOVIĆ