SJEDNICA SO PETNJICA U PETAK

Sjednica SO Petnjica

U  petak 30. marta 2018 održaće se četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Petnjica. Sjednica će se održati u zgradi Opštine Petnjica (salaSkupštine opštine),  sa početkom u 11:00 časova.

Na dnevnom redu je 13 tačaka i to:

 1. Odbornička pitanja
 2. Predlog Programa rada skupštine za 2018. godinu
 3. Predlog Odluke o  komunalnoj policiji
 4. Predlog Odluke o određivanju odbornika koji će prisustvovati vjenčanjima
 5. Predlog Odluke o pristupanju izradi Statuta Opštine Petnjica
 6. Predlog Odluke o formiranju odbora direktora D.O.O “Komunalne djelatnosti”-Petnjica
 7. Predlog Odluke o budžetu Opštine Petnjica za 2018. Godinu
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika Opštine
 9. Izvještaj D.O.O “Komunalne djelatnosti”-Petnjica za 2017. i plan rada za 2018. Godinu
 10. Izvještaj Centra za kulturu za 2017. i plan rada za 2018. godinu
 11. Izvještaj Turističke organizacije za 2017. i plan rada za 2018. godinu
 12. Izvještaj o stanju poljoprivrede za 2017. godinu
 13. Informacija o stanju uređenja prostora lokalne samouprave Petnica za 2017

Direktan prenos sjednice možete pratiti na talasima Radija Petnjica.

ALDIJANA JAVOROVAC