I U PETNJICI KUPUJU PROIZVODE PREKO INTERNETA

Pošta u Petnjici

Nedavno sprovedeno istraživanje je pokazalo da se u Crnoj Gori građani sve češće odlučuju na kupovinu preko interneta. On-line kupovinu uglavnom preferiraju građani iz  centralnog i južnog dijela Crne Gore.

Službenik u petnjičkoj pošti Muharem Adrović za portal Radija Petnjica kaže da i Bihorci pripadaju grupi ljudi koji kupuju stvari putem interneta te da svakodnevno imaju takvu vrstu isporuka. On je saopštio da više od 25 ekspres pošiljki dolazi mjesečno u Petnjicu i to uglavnom iz Kine.

“Makar dva puta mjesečno poručujem preko interneta i zadovoljan sam tim porudžbinama. To su stvari koje su obično jeftinije i one koje se ne mogu naći na našem bližem tržištu, pa se zbog toga odlučujem na takav način kupovine”, kaže za portal jedan mlađi Bihorac.


ALDIJANA NOVALIĆ