PREZENTOVAN IPARD U PETNJICI: VELIKO INTERESOVANJE POLJOPRIVREDNIKA

Prezentacija IPARD projekta u Petnjici

U nastavku info kampanje o IPARD prvom javnom pozivu poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Petnjica imali su priliku da se detaljnije upoznaju sa uslovima i kriterijumima prihvatljivosti za podršku investicijama kroz ovaj Javni poziv.

Javni poziv namijenjen je poljoprivrednim proizvođačima i biće otvoren do 15. maja saopštila je Danka Perović iz Ministarstva poljoprivrede. Istaknuto je da je minimalna vrijednost investicija 10 hiljada eura, dok je maksimalna vrijrdnost 500 hiljada eura. U okviru ovog poziva podrška iznosi do 60 odsto prihvatljivih troškova, a ako se radi o mladom farmeru ispod 40 godina, podrška iznosi 65 odsto, dok za one koji realizuju investicije u planinskom području iznad 600 metara nadmorske visine podrška iznosi čak 70 odsto.

Ovim javnim pozivom obuhvaćeni su sektori primarne priizvodnje, podrška bavljenju stočarstvom, voćarstvom, pčelarstvom, ratarstvom, a među najvažnijim investicijama su izgradnja i rekonstrukcija objekata, nabavka opreme i mehanizacije, uređenje infrastrukture, podizanje višegodišnjih zasada.

Prilikom dostavljanja dokumentacije Ministarstvu potrebno je ispuniti sledeće uslove:

-za stočarstvo (da poljoprivrednik u svom vlasništvu ima pet hektara zemlje na svoje ime ili pak pod zakup, da ima pet grla krupne stoke ili 50 koza/ovaca)

-za pčelarstvo (da posjeduje 30 društava pčela),


-za voćarstvo (pola hektara pod zasadom voćki),

-za ratarstvo (pola hektara pod plastenicima).

Kada je riječ o podršci za nabavku mehanizacije preporučeno je da zainteresovani dostave tri ponude (predračuna od prodavaca mehanizqcije) za zainteresovanu mehanizaciju , gdje se sve ponude plasiraju na sajtu, pa najpovoljnija se isplaćuje u ostvarenom iznosu od 70 ili 60 odsto.

Na prezentaciji je naglašeno da se u petnjičkoj opštini u prethodnom periodu uspješno realizovalo 11 projekata kroz IPARD ili MIDAS Program. Brojni poljoprivrednici imali su priliku da od stručnjaka iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja saznaju sve o brojnim mogućnostima koje su nude u okviru programa, kao i da se informišu o načinu apliciranja za ovaj program.

PITANJA I ODGOVORI

Adem Novalić:  Šta je potrebno da bi mogao da aplicira za nabavku traktora ?

– Potrebno je minimum pet hektara zemljišta u vlasništvu ili u zakup, da je registrovani poljoprivredni proizvođač i da dostavi uplatnice iz banke ne samo fiskalne račune.

Suad Skenderović: Mora li sve da se uplaćuje preko banke?

– Zbog raznih zloupotreba ne priznaje se samo fiskalni račun, a da je to dobro poznato poljoprivrednicima iz Petnjice govori podatak da je do sada iz Petnjice realizovano 11 zahtjeva. Skenderović je pitao i koji su uslovi za rekonstrukciju katuna?

– Morate imati dokaz da ste posljednje tri godine izdizali stoku nakatun i da investiranje nije veća od 3000€, onda imate povraćaj 1500€.

Munevera Halilović: Koji su uslovi za izgradnju objekata za smještaj košnica, opreme i meda? Ko može da odradi taj projekat i da li se to subvencionira ?

– Potrebno je da ste registrovani, da imate minimum 30 pčelinjih društava, fakture uplaćene preko banke. U slučaju da projekat ne prođe, podnosilac zahtjeva snosi troškove.

SAOPŠTENJE VLADE NAKON PREZENTACIJE

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja predstavili su poziv kao i procedure za podnošenje zahtjeva kao i neophodne preduslove koji se moraju ispoštovati kako bi poljoprivredni proizvođači mogli konkurisati. Saopšteno im je da kroz ovaj javni poziv, koji se odnosi na primarnu proizvodnju, mogu konkurisati sa projektima, čiji prihvatljivi troškovi iznose od 10.000€ do 500.000€. Podrška iznosi do 60% prihvatljivih troškova. Za mlade farmere, ispod 40 godina, bespovratna podrška iznosi 65%, dok za one koji realizuju investicije u planinskom području iznad 600 metara nadmorske visine podrška iznosi čak 70%. Javni poziv je otvoren do 15. maja 2018. godine.

Poljoprivrednim proizvođačima je ukazano da je preduslov za korišćenje sredstava podrške kroz IPARD program upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao i da već imaju određenu poljoprivrednu proizvodnju u sektorima proizvodnje: mlijeka, mesa, jaja, voćarstva, povrtarstva, ratarstva, uzgoja gljiva i pečuraka, ljekovitog i aromatičnog bilja, vinogradarstva, maslinarstva, pčelarstva, ribarstva, te su faktički obuhvaćeni svi sektori.

Ono što je izazvalo najviše interesovanja odnosi se na obavezu da svi objekti koji se grade moraju imati dozvolu za gradnju kao i da proceduru moraju završiti kod organa lokalne samouprave. Takođe, iskazano je veliko interesovanje za nabavku mehanizacije i naglašeno je da prilikom kupovine mehanizacije, mehanizacija mora biti u vlasništvu korisnika podrške, dok zemljište može biti u susvojini ili uzeto u zakup na period od najmanje 7 godina. Kroz ovaj objavljeni IPARD javni poziv poljoprivrednici pored kupoivne potrebne mehanizacije i opreme mogu izgraditi ili rekonstruisati objekte, urediti infrastrukturu na gazdinstvu, podići voćnjake, vinograde, maslinjake, izgraditi plastenike i staklenike, zatim ugraditi sisteme za korišćenje obnovljivih izvora energije i ostalo. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača iskazao interesovanje da se prijave na javni poziv, posebno u dijelu stočarske proizvodnje, izgradnje ili rekonstrukcije objekata za držanje stoke, kako bi povećali kapacitete i ispunili uslove zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Poljoprivrednicima su pojašnjeni kriterijumi koje moraju ispuniti da bi mogli aplicirati za objavljeni javni poziv. Tačnije, oni moraju imati određen broj grla ili površine pod zasadima. Za projekte iz sektora proizvodnje mlijeka – 5 krava (priplodnih grla) i/ili 50 ovaca i/ili 50 koza, sektora proizvodnje mesa – 30 goveda u tovu; 20 krmača ili 100 svinja u završnom tovu; 1.000 brojlera (pilića); 100 brojlera (ćurića), zatim proizvodnje jaja: 2.500 koka nosilja, voća i povrća (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje) – 0,5 ha površine zasada, 0,1 ha površine zasada u zaštićenom prostoru, za proizvodnju ratarskih kultura – 1 ha površine zasada, aromatičnog i ljekovitog bilja – 0,3 ha površine zasada, proizvodnju gljiva i pečurki – 0,01 ha proizvodne površine. Za vinogradare početni uslov je 0,5 ha pod vinovom lozom, za maslinare 0,5 ha pod maslinama, za pčelare 30 pčelinjih društava, a za ribare godišnji kapacitet minimum 10 tona ribe ili školjki.

Proizvođači su informisani da se svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu preuzeti sa internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i internet stranici koja je uspostavljena posebno za IPARD program – www.ipard.gov.me. Obrasci se mogu preuzeti i u regionalnim kancelarijama odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i u biljnoj proizvodnji, kao i u kancelarijama Ministarstva.

ALDIJANA NOVALIĆ