ZA ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM SKORO POLA MILIONA EURA

Prezentacija projekta u Beranama

Juče je u Hotelu Berane, održana Info sesija za osobe sa invaliditetom sa područja opština Petnjice i Berana. Cilj ove sesije bila je prezentacije projekta P.O.W.E.R. svim zainteresovanim učesnicima sa područja ove dvije opštine.

Inače, projekat se realizuje u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a kroz njegovu realizaciju, po deset zainteresovanih kandidata iz ove dvije države, koji pripadaju ciljnoj grupi, imaće priliku da se radno angažuje.

Projekt P.O.W.E.R. ima za cilj stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Projekt P.O.W.E.R. finansira Evropska unija, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Ukupna vrijednost projekta je 459.776 eura od čega Evropska unija finansira 390.800 eura. Projekt provodi Caritas Bosne i Hercegovine u saradnji s partnerima iz BiH i Crne Gore: Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II., Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH, Caritas Barske nadbiskupije, Udruženje Paraplegičara Bar i Biznis start-up centar iz Bara.

DENIS BOŽOVIĆ