IPA PROJEKTI PREDSTAVLJENI U PETNJICI

U okviru IPA projekata prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija – Kosovo za period od 2014. do 2020. godine, danas je u petnjičkoj opštini održan sastanak tehničkog sekretarijata IPA programa sa predstavnicima iz opštine Petnjica iz programskog područja. Sastanak se odnosio na dva IPA projekta prekogranične saradnje:

  • IPA projekti koji se odnose na prekograničnu saradnju Crna Gora – Albanija,
  • IPA projekti koji se odnose na prekograničnu saradnju Crna Gora – Kosovo.

Na samom početku sastanka predsjednik opštine Samir Agović se zahvalio predstavnicima tehničkog sekterarijata na njihovoj volji i želji da predstave ovaj projekat u Petnjici, gdje je naglasio da mu je posebno drago što je ovo početak saradnje. On je takođe istakao da je Ismet Iko Latić, bio najviše posvećen prekograničnoj saradnji u opštini Petnjica.


Sanja Todorović, šef zajedničkog tehničkog sekretarijata je naglasila da su predstavili projekte koji se odnose na ostvarenja prava na  predpristupnu podršku za period od 2014. – 2020. godinu, a opšti cilj predstavljanja dva programa prekogranične saradnje  je poboljšanje standarda i kvaliteta života ljudi u programskom području, kroz ekološki održiv i socijalno inkluzivni ekonomski razvoj regiona, uz poštovanje zajedničke kulture i baštine, gdje će oni kao sekretarijat ukazati na benefite koje organizacije mogu ostvariti prilikom pisanja projekata.

U skladu sa Programskim dokumentom pravo učešća  u pisanju projekata mogu imati različite organizacije počev od lokalne samouprave i njihovih institucija, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, univerziteta, istraživačkih centara, vatrogasne i hitne službe i mnoge druge organizacije do malih i srednjih preduzeća. U projektu se može ostvariti finansijska podrška od 50000 do 100000 eura.

Na sastanku su naglasili da će se organizovati treninzi u cilju edukacije i obuke sjevera Crne Gore u pisanju projekata i da je u toku podnošenje projekata, okvirnih ideja i zahtjeva za tzv. drugi poziv prekogranične saradnje koji će početi u junu ove godine, a vrijednost oba projekta je višemilionska koji će biti na raspolaganju za kvalitetne razvojne projekt.  Projektom se podržavaju organizacije čiji je projekat prošao, a podrška i tematski prioriteti se odnose na valorizaciji pojedinih dobara određenog područja (turizam, promocija kulturnog i prirodnog nasleđa), zaštita životbne sredine, podsticanje zapošljavanja kao i druge podrške.

Za portal Radija Petnjica Sanja Todorović kazala je da „veliko očekivanje da će i opština Petnjica učestvovati u apliciranju u oba projekta i da će biti aktivna, jer programske oblasti na koje se ova podrška  odnosi su prioriteti ove opštine“.

Zajednički tehnički sekretarijat je bio u sledećem sastavu:

–          Sanja Todorović, šefica zajedničkog tehničkog sekretarijata,

–          Nikola Đonović,  projektni službenik sa specijalizacijom u oblasti komunikacija,

–          Almir Čaušević, projektni službenik sa specijalizacijom u oblasti IT i

–          Petar Brlada, administrativni asistent.

ALDIJANA NOVALIĆ