PETNJIČKA POŠTA JEDINA INSTITUCIJAU PETNJICI ZA PLATNE OBAVEZE GRAĐANA

Pošta u Petnjici

Na području opštine Petnjica postoji samo jedna pošta. Muharem Adrović, službenik u pošti, sa zadovoljstvom govori o svom tridesetdevetogodišnjem stažu koji je stekao kao šalterski službenik u petnjičkoj pošti. Pored Muharema u petnjičkoj pošti rade još dva poštara.
Adrović kaže da skoro svi građani opštine Petnjica platne obaveze izvršavaju u petnjičkoj pošti te da oni maksimalno rade u korist građana.

Iz petnjičke pošte smo dobili informaciju da u prosjeku broj plaćenih računa za struju bude 2.200; 493- T-com; 590-Telekom; 575- Total Tv; 191- M:tel.

Socijalnih naknada i isplata u prosjeku bude 572, a jednokratnih pomoći, ovog mjeseca, u prosjeku je bilo oko 22.
Isplate staračkih penzija je bilo oko 145, u prosjeku, materijalnih obezbjeđenja boraca je bilo 24, a isplata od strane Fonda PIO je bilo 238.

ALDIJANA JAVOROVAC