PETNJICI IZ EGALIZACIONOG FONDA 755.320 EURA

Vlada Crne Gore

Ministarstvo finansija donijelo je plan privremene akontativne raspodjele novca iz Egalizacionog fonda za tekuću godinu, koji iznosi 31 milion eura.

 Petnjica će dobiti 755.320 eura, a najviše novca ide u Nikšić 6,1 milion, potom Bijelo Polje 5,75 miliona, Berane 3,92 miliona, Pljevlja 2,66 miliona, Rožaje 2,62 miliona, Danilovgrad 1,88 miliona, Andrijevica 1,26 miliona, Šavnik 1.04 miliona, Plav 1.05 miliona, Kolašin 1,01 milion, Mojkovac 925.467 eura, Ulcinj 870.212 eura, , Žabljak 626.325 eura i Gusinje 469.536 eura.

Ove opštine, uključujući i Prijestonicu Cetinje, su i prošle godine bile korisnici Egalizacionog fonda, na osnovu čega je napravljen plan za ovu godinu. Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić Pobjedi je kazao da nakon ovog, privremenog, slijedi konačni plan.

“Ova sredstva će se do donošenja konačnog Plana akontativne raspodjele sredstava za 2018, privremeno akontativno raspoređivati opštinama korisnicima Fonda, a na nivou procentualnog učešća pojedinih opština u ukupnim sredstvima Fonda za 2017. Budući da se Prijestonici Cetinje, shodno Zakonu o Prijestonici, više ne dodjeljuju sredstva Egalizacionog fonda, raspodjela se vrši na 15, umjesto na 16 opština, kako je to bilo do ove godine. Zbog toga se obezbjeđuje nešto veći nivo sredstava Egalizacionog fonda pojedinačno po opštini”, objasnio je Bojadžić.